Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-335-2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2013 rok.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-336-2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.337.2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.338.2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.339.2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytó.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.340.2013 z dnia 7.01.2013 w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.pdf
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.340.2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-341-2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego stanowiącego własnośc gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-342-2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego stanowiącego własnośc gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-343-2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego stanowiącego własnośc gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-344-2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego stanowiącego własnośc gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-345-2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-346-2013 z dnia 30.01.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050.32.2011.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-347-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.docx.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-348-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.349.2013 z dnia 5.02.2013 w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy NR 0050-350-2013 z dnia 7 .02.2013 w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gruntowej na rzecz GOPS.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.351.2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-352-2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.353.2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-354-2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-355-2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-356-2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-357-2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za rok 2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-359-2013 z dnia 27.03.2013 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finsnowych samorządowych instytucji kultury za 2012r..pdf
PDFsprawozdanie cz.I SCKTiR.pdf
PDFsprawozdanie cz.II.SCKTiR.pdf
PDFsprawozdanie GBP za 2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-360-2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy działki niezabudowanej w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2013 z dnia 9.04.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z realizacji Programu Współpracy z organizacjami w 2012 r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2013 z dnia 18.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0050-365-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-366-2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-368-2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-367-2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-369-2013 z dnia 6.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-370-2013 z dnia 7.05.2013 w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowania zadania Instalacja pomp ciepła.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-371-20132 z dnia 7 maja 2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFzał nr 1 do ZW 0050-371-2013 Wójta Gminy Popielów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-372-2013 z dnia 8.05.2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-373 -2013 z dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013.doc.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-374-2013 z dnia 9.05.2013 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy poźyczek.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-374-2013.pdf
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-374-2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2013 z dnia 9 maja 2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy popielów za 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2013 z dnia 9 maja 2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2012 rok.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-375-2013.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia nr 0050-375-2013.pdf
PDFzał nr 3 do Zarządzenia nr 0050-375-2013.pdf
PDFzał nr 4 do Zarządzenia Nr 0050-375-2013.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2013 z dnia 9.05.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2013 z dnia 17.05.2013 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości połozonej w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-379-2013 z dnia 22.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.xls.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr0050-382-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2013 z dnia 5.06.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia dla niej regulaminu.pdf
PDFzał do Zarządzenia Nr 0050-383-2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-384-2013 z dnia 7.06.2013 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-385-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-386-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.389.2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.390.2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Karłowicach.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-391-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-392-2013 z dnia 24.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2013 z dnia 25.06.2013 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-394-2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia Nowe Siołkowice na realizację zadania współfinansowanegoZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2013 z dnia 25.06.2013 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-394-2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia Nowe Siołkowice na realizację zadania współfinansowanegoZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2013 z dnia 25.06.2013 w sprawie powołania komisji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-396-2013 z dnia 26.06.2013 zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r..xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-397-2013 z dnia 26.06.2013 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-398-2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy NR 0050-399-2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-400-2013 z dnia 8.07.2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-401-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-402-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-404-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-405-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-406-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-408-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach przy ul.Młyńskiej 5 lokal 2.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFUchwała RG NR XXXVIII-282-2014 w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja -witryny internetowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-411-2013 z dnia 15.07.2013 r w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-412-2013 z dnia 19.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-413-2013 z dnia 30.07.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2013 z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-415-2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych.pdf
PDFzał nr 1 do zarządzenia.pdf
PDFzał nr 2 do zarządzenia.pdf
PDFzał nr 3 do Zarządzenia.pdf
PDFzał nr 4 do zarządzenia.pdf
PDFzał nr 5 do zarządzenia.pdf
PDFzał nr 6 do zarządzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-416-2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokali uzytkowych pdf.pdf
PDFzał nr 1 do zarządzenia -.pdf
PDFzał nr 2 do zarządzenia-.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-417-2013 z dnia 1.08.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-418-2013 z dnia 22.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-419-2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-420-2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2013.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-422-2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-423-2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz projektu WPF 2014-2017.doc
XLSzał. do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-424-2013-formularze do wytycznych w sprawie projektu budżetu na 2014 oraz WPF 2014-2017.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-425-2013 z dnia 5.09.2013 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2013 z dnia 5.09.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-427-2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-428-2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lubieni.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-430-2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-432-2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-430-2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-281-2014 w sprawie zmiany do uchwały wzór deklaracji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-433-2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-434-2013 z dnia 27.09.2013 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-435-2013 z dnia 10.10.2013 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-437-2013 z dnia 15.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2013 z dnia 17.10.2013 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-439-2013 z dnia 21.10.2013r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-440-2013 z dnia 21.10.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-443-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania p. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurzniach.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026 rok.pdf
PDFzałącznik nr 1 do projektu WPF .pdf
PDFzałącznik nr 2 do projektu WPF .pdf
DOCOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY - 2014-2026.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf
XLSXzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-446-2013.xlsx
DOCUzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2013 z dnia 15.11.2013r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2013 z dnia 15.11.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-449-2013 z dnia 21.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.docx.pdf
PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013 z dnia 21.11.2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-450-2013 z dnia 25.11.2013 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-451-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-452-2013 z dnia 4.12.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-453-2013 z dnia 6.12.2013 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-454-2013 z dnia 6.12.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-455-2013 z dnia 6.12.2013 w sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki organizacyjne gminy pobranych dochodów.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-456-2013 z dnia 6.12.2013r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050-40-2011.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-457-2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań publicznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-458-2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-383-2013.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-459-2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-460-2013 z dnia 23.12.2013 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-461-2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-229-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-462-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 0050-299-2012 z dnia 7.11.2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-463-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 0050-370-2013 z dnia 7.05.2013.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2013 z dnia 31.12.2013 r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-366-2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Popielów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
XLSXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - sprawozdanie rozcne z wykonania budżetu gminy za 2012 .xlsx
XLSXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 .xlsx
XLSXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - informacja o stanie mienia Gminy Popielów.xlsx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-368-2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2013 z dnia 23.05.2013r w sprawie zmiany w planie wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-398-2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r..xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2013 z dnia 15.07.2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy xls.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2013 z dnia 26.09.2013r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-440-2013 z dnia 21.10.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2013 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-465-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls