Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.178.2012 z dnia 2.01.2012 w sprawie ustalenia składu osobowego GKRPA.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.179.2012 z dnia 9.01.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2012 rok.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0150-181-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-182-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-183-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.184.2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.185.2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-186-2012 z dnia 18.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-187-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie zmian w układzie wyk.do URG-XIV-95-2012 z 120126.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-188-2012 z dnia 6.02.2012 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf
DOCXZałączniki do zarządzenia.docx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.189.2012 z dnia 8.02.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.190.2012 z dnia 9.02.2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-191-2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.193.2012 z dnia 1.03.2012 w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-195-2012 z dnia 5 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-196-2012 z dnia 5.03.2012 w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.197.2012 z dnia 5 marca 2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-199-2012 z dnia 14.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-200-2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLS`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-201-2011 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-202-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w planie wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2011 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.204.2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011.xlsx
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.doc
XLSXZałącznik nr 2 do ZW 0050-204-2012 informacja o stanie mienia.xlsx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205.2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.pdf
PDFSprawozdanie roczne GBP.pdf
PDFsprawozdanie SCKTiR -1.pdf
PDFsprawozdanie SCKTiR-2.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-206-2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-207-2012 z dnia 6.04.2012 w sprawie ogłoszenia i przenaczenia do dzierżawy nieruchomoścu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-210-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2012 z dnia 23.04.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2012 z 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem ruchomym.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-214-2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2011 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.216.2012 z dnia 7 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.217.2012 z dnia 7 maja 2012 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2018 z dnia 7.05.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.219.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.220.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.221.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad odpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.222.2012 z dnia 22.05.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.225.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.226.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.227.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.229.2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.pdf
DOCXzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.229.2012.docx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-230-2011 z dnia 21.06.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-224-2011 z dnia 29.05.2012 w sparwie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.231.2012 z dnia 25.06.2012 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 0152-296-2009 z dnia 6.08.2009 r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.232.2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.233.2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PG w Starych Siołkowicach.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-234-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym .xls
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-236-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.doc
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050.237.2012 z dnia 2.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.238.2012 z dnia 3.07.2012 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.239.2012 z dnia 4.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-241-2012 z dnia 6.07.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w rokowaniach nieruchomosci zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-246-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-16.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-247-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-17.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-248-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-18.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-249-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-21.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-250-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-23.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-251-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-33.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-252-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-34.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-253-2012 z dnia 27.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-254-2012 z dnia 30.07.2012 w sprawie zmian w w planie dochodów i wydatków.xls Gminy Nr 0050-253-2012 z dnia 27.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-255-2012 z dnia 30.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.256.2012 z dnia 2.08.2012 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr.0050.257.2012 z dnia 2.08.2012 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Społecznej Komisjin Mieszkaniowej doc.doc
DOCzał do Zarządzenia Nr 0050 -257 -2012.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie zmiany w planie wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.258.2012 z dnia 9.08.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.261.2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr0050.262.2012 z dnia 21.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.263.2012 z dnia 22.08.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2012.doc
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.xlsx
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.doc
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2012.xls
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2012.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.265.2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-267-2012 z dnia 30.08.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050-241-2012.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-270-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.271.2012 z dnia 18.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.272.2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Odnowa Wsi Nowe Siołkowice - nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.273.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.274.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.275.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubieni.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-276-2012 z dnia 3.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-277-2012 z dnia 3.10.2012 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 005 278 2012 z dnia 4 pażdziernika 2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-280-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultaci dot. proektu uchwały w sprawie zasad i wysokości dotacji.pdf
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-281-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. proektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2012 z dnia 15.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie 0050-283-2012- z dnia 15.10.2012 w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-284-2012 z dnia 15.10.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2012 z dnia 16.10.2012 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2012 z dnia 16.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-188.2012 z dnia 6.02.2012.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-287-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.288.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.40.2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.289.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-290-2012 z dnia 29.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-291-2012 z dnia 29.10.2012 w sprawie zmian w układzie wykonaczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.292.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.293.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.294.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.295.2012 z dnia 5.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-299 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn Budowa strażnicy OSP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-301 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska przy PSP.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2013 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-304-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf
PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.pdf
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-305-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF na 2013 rok.pdf
PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf
PDFOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-306-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-188-2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-308-2012 z dnia 16.11.2012 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.pdf
DOCzał nr 1 do zarządzenia.DOC
DOCzał nr 2 do zarządzenia.DOC
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-309-2012 z dnia 16.11.2012 w sprawie przekazania w użyczenie TSKN na Śląsku Opolskim lokalu w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-310-2012 z dnia 19.11.2012 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy Popielów działki niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 - 311 - 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012r.docx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2012 z dnia 26.11.2012 w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-313-2012 z dnia 26.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-314-2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-315-2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-316-2012 z dnia 6.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2012 z dnia 6.12.2012 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Popielów.pdf
PDFzał do Zarządzenia Nr 0050-317-2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.318.2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie warunków odpłatnego nabycia działki w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.3202012 z dnia 12.12.2012 w sprawie powołania komisji wizytującej lokale gdzie prowadzone są żłobki.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-322-2012 z dnia 17.12.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2012 z dnia 17.12.2012 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.324.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.325.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.326.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.327.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie powołania Dyrektora SCKTiR.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-331-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-332-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls 

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)