Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.178.2012 z dnia 2.01.2012 w sprawie ustalenia składu osobowego GKRPA.pdf (456,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.179.2012 z dnia 9.01.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.pdf (1,32MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2012 rok.xls (1,40MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0150-181-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.xls (1,43MB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-182-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek.doc (33,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-183-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt.doc (48,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.184.2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.185.2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-186-2012 z dnia 18.01.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,19MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-187-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie zmian w układzie wyk.do URG-XIV-95-2012 z 120126.xls (118,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-188-2012 z dnia 6.02.2012 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf (1,34MB)
DOCXZałączniki do zarządzenia.docx (28,89KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.189.2012 z dnia 8.02.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (491,70KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.190.2012 z dnia 9.02.2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (346,17KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-191-2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (101,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.193.2012 z dnia 1.03.2012 w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.pdf (491,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (654,24KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-195-2012 z dnia 5 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (374,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-196-2012 z dnia 5.03.2012 w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni.pdf (657,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.197.2012 z dnia 5 marca 2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (433,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (673,05KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-199-2012 z dnia 14.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych.pdf (491,85KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-200-2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (62,00KB)
XLS`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-201-2011 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (104,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-202-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w planie wydatków.xls (165,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2011 z dnia 22.03.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (90,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.204.2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf (454,12KB)
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011.xlsx (526,24KB)
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.doc (1,12MB)
XLSXZałącznik nr 2 do ZW 0050-204-2012 informacja o stanie mienia.xlsx (80,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205.2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.pdf (469,83KB)
PDFSprawozdanie roczne GBP.pdf (1,57MB)
PDFsprawozdanie SCKTiR -1.pdf (2,25MB)
PDFsprawozdanie SCKTiR-2.pdf (2,04MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-206-2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (393,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-207-2012 z dnia 6.04.2012 w sprawie ogłoszenia i przenaczenia do dzierżawy nieruchomoścu.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf (680,71KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (1,52MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-210-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy.pdf (546,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2012 z dnia 23.04.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości.pdf (720,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2012 z 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem ruchomym.doc (115,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-214-2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (109,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2011 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym.xls (137,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.216.2012 z dnia 7 maja 2012r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (466,69KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.217.2012 z dnia 7 maja 2012 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (475,92KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2018 z dnia 7.05.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.xls (138,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.219.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (524,10KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.220.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (509,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.221.2012 z dnia 9.05.2012 w sprawie zasad odpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (546,48KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.222.2012 z dnia 22.05.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (425,90KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.225.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.226.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.227.2012 z dnia 6.06.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (922,29KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.229.2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.pdf (559,39KB)
DOCXzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.229.2012.docx (29,93KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-230-2011 z dnia 21.06.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (131,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (176,00KB)
XLSZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-224-2011 z dnia 29.05.2012 w sparwie zmian w układzie wykonawczym.xls (96,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.231.2012 z dnia 25.06.2012 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 0152-296-2009 z dnia 6.08.2009 r..pdf (428,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.232.2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Popielowie.pdf (425,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.233.2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PG w Starych Siołkowicach.pdf (428,65KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-234-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (113,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym .xls (93,00KB)
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-236-2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.doc (50,00KB)
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050.237.2012 z dnia 2.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (527,97KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.238.2012 z dnia 3.07.2012 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (480,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.239.2012 z dnia 4.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (496,60KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-241-2012 z dnia 6.07.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w rokowaniach nieruchomosci zabudowanej.pdf (720,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (74,46KB)
PDFZarządzenie nr 0050-246-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-16.pdf (383,82KB)
PDFZarządzenie nr 0050-247-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-17.pdf (387,62KB)
PDFZarządzenie nr 0050-248-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-18.pdf (387,53KB)
PDFZarządzenie nr 0050-249-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-21.pdf (391,51KB)
PDFZarządzenie nr 0050-250-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-23.pdf (391,31KB)
PDFZarządzenie nr 0050-251-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-33.pdf (384,53KB)
PDFZarządzenie nr 0050-252-2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lipca 2012 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działki nr 269-34.pdf (388,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-253-2012 z dnia 27.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (48,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-254-2012 z dnia 30.07.2012 w sprawie zmian w w planie dochodów i wydatków.xls Gminy Nr 0050-253-2012 z dnia 27.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (178,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-255-2012 z dnia 30.07.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (80,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.256.2012 z dnia 2.08.2012 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf (519,57KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr.0050.257.2012 z dnia 2.08.2012 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Społecznej Komisjin Mieszkaniowej doc.doc (27,50KB)
DOCzał do Zarządzenia Nr 0050 -257 -2012.doc (41,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie zmiany w planie wydatków.xls (186,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.258.2012 z dnia 9.08.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (354,52KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (111,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.261.2012 z dnia 10.08.2012 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr0050.262.2012 z dnia 21.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (514,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.263.2012 z dnia 22.08.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (416,49KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2012.doc (30,50KB)
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.xlsx (459,13KB)
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.doc (394,50KB)
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2012.xls (434,50KB)
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2012.doc (83,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.265.2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (503,21KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-267-2012 z dnia 30.08.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050-241-2012.pdf (560,55KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (118,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-270-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (355,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (1,76MB)
PDFZarządzenie Nr 0050.271.2012 z dnia 18.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (588,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.272.2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Odnowa Wsi Nowe Siołkowice - nieruchomości.pdf (500,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.273.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf (659,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.274.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubieni.pdf (1,55MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.275.2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubieni.pdf (1,38MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-276-2012 z dnia 3.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (205,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-277-2012 z dnia 3.10.2012 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (139,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 005 278 2012 z dnia 4 pażdziernika 2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.doc (31,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (936,04KB)
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-280-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultaci dot. proektu uchwały w sprawie zasad i wysokości dotacji.pdf (918,40KB)
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-281-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. proektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (1,03MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2012 z dnia 15.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (209,50KB)
XLSZarządzenie 0050-283-2012- z dnia 15.10.2012 w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym.xls (196,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-284-2012 z dnia 15.10.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (465,56KB)
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2012 z dnia 16.10.2012 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych.doc (49,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2012 z dnia 16.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-188.2012 z dnia 6.02.2012.pdf (728,35KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-287-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym.xls (196,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.288.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.40.2012.pdf (479,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.289.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf (529,62KB)

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-290-2012 z dnia 29.10.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (213,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-291-2012 z dnia 29.10.2012 w sprawie zmian w układzie wykonaczym budżetu gminy.xls (147,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.292.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (361,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.293.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (358,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.294.2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.pdf (902,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.295.2012 z dnia 5.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (504,71KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (400,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-299 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn Budowa strażnicy OSP w Popielowie.pdf (74,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt kredytów.pdf (69,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-301 -2012 z dnia 7.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska przy PSP.pdf (71,94KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.pdf (943,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2013 rok.pdf (980,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-304-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf (411,44KB)
PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.pdf (162,39KB)
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.pdf (287,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-305-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF na 2013 rok.pdf (418,14KB)
PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf (120,40KB)
PDFOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY.pdf (94,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-306-2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-188-2012.pdf (681,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy.pdf (675,23KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-308-2012 z dnia 16.11.2012 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.pdf (505,88KB)
DOCzał nr 1 do zarządzenia.DOC (1,00MB)
DOCzał nr 2 do zarządzenia.DOC (1 008,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-309-2012 z dnia 16.11.2012 w sprawie przekazania w użyczenie TSKN na Śląsku Opolskim lokalu w Starych Siołkowicach.pdf (496,88KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-310-2012 z dnia 19.11.2012 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy Popielów działki niezabudowanej.pdf (592,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf (556,54KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 - 311 - 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012r.docx (23,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf (556,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2012 z dnia 26.11.2012 w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf (495,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-313-2012 z dnia 26.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (488,13KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-314-2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (217,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-315-2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (239,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-316-2012 z dnia 6.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (532,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2012 z dnia 6.12.2012 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Popielów.pdf (405,12KB)
PDFzał do Zarządzenia Nr 0050-317-2012.pdf (1,93MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.318.2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie warunków odpłatnego nabycia działki w Karłowicach.pdf (617,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf (603,98KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.3202012 z dnia 12.12.2012 w sprawie powołania komisji wizytującej lokale gdzie prowadzone są żłobki.pdf (915,96KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-322-2012 z dnia 17.12.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (209,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2012 z dnia 17.12.2012 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (189,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.324.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych.pdf (551,11KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.325.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (426,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.326.2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.pdf (659,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.327.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie powołania Dyrektora SCKTiR.pdf (515,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf (1,05MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (199,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-331-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (269,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-332-2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (402,00KB) 

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)