Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-15-2011 z dnia 17.01.2011 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego dla przeprowadzenia eliminacji gminnych.pdf (507,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-16-2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Nasza Wieś Stare Siołkowice.pdf (505,72KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0151-17-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok.xls (1,39MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0151-17-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok.xls (1,39MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-18-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf (607,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 01521-19-2011 z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków Rad Sołeckich.pdf (912,13KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2011 z dnia 10.02.2011 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.doc (129,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-21-2011 z dnia 15.02.2011 r w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz SCKTiR.pdf (999,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-22-2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie powołania komisji egzamninacyjnej.pdf (507,85KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-23-2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2011 rok.xls (1,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-24-2011 z dnia 21.02.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu.pdf (485,30KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-25-2011 z dnia 24.02.2011 w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości na rzecz GOPS.pdf (524,15KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2011 z dnia 28.02.2011 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (87,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2011 z dnia 28.02.2011 r w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (148,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-28-2011 z dnia 11.03.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (539,90KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (334,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-31-2011 z dnia 18 marca 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego.pdf (495,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie .powołania Zespołu Interdyscyplinarnego df.pdf (565,35KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2011 z dnia 24.03.2011 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości Klubom Sportowym.pdf (609,04KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-110331 z dnia 31.03.2011 w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010.doc (28,00KB)
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010.xlsx (530,20KB)
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.doc (1,12MB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.doc (29,50KB)
DOCXSprawozdanie z działalności merytorycznej Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie.docx (31,51KB)
DOCsprawozd.SCKTIRza 2010.doc (72,50KB)
PDFsprawozdanie z wykonania planu GBP zał nr 2.pdf (1,51MB)
XLSZał nr 3 -stan mienia.xls (95,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.doc (80,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2010 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (95,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2011 z dnia 11.04.2011 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (142,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2011 z dnia 11.04.2011 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (79,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2011 z dnia 20.04.2011 r w sprawie ustalenia stawek z tyt. dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność gminy.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2011 z dnia 22.04.2011 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,17MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-42-2011 z dnia 22.04.2011 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-43-2011 z dnia 22.04.2011 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-45-2011 z dnia 4.05.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (493,08KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-46-2011 z dnia 4.05.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (530,13KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-48-2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.doc (48,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-49-2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie - Budowa drogi Popielów-Lubienia - RPOP (1).doc (48,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-50-2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2010 rok.xls (144,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-51-2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (212,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-52-2011 z dnia 19.05.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (514,11KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (236,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2011 z dnia 23 maja 2011 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (148,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-55-2011 z dnia 23.05.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (413,87KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-56-2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (98,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2011 z dnia 1.06. 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (530,96KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2011 z dnia 10.06.2011 r w sprawie zmian w planie wydatków.xls (208,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-61-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Lubieni.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-62-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach pdf.pdf (1,40MB)
PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach pdf.pdf (1,41MB)
PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach pdf.pdf (743,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach pdf.pdf (1,45MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-66-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-68-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-69-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-70-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-71-2011 z dnia 10.06.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Stobrawie pdf.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2011 z dnia 15.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (488,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-73-2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (524,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-74-2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (534,60KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-76-2011 z dnia 1.07.2011 w sprawie składu osobowego Komisji.pdf (348,46KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-77-2011 z dnia 8.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-78-2011 z dnia 8.07.2011 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (482,70KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-79-2011 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (531,27KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-80-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (114,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-81-2011 z dnia 26.07.2011 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (156,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-82-2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (128,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-83-2011 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (508,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-84-2011 z dnia 26 lipca 2011 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (556,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-85-2011 z dnia 29 lipca 2011 r w sprawie n ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansoweju na zakup podręczników.pdf (417,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-86-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (1,49MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-87-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-88-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-89-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-90-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2011 z dnia 29.07.2011 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf (525,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2011 z dnia 2.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (965,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-93-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (506,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-94-2011 z dnia 3.08.2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (1,29MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-97-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-98-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (1,29MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-99-2011 z dnia 3.08.2011 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (565,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-100-2011 z dnia 8.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów.pdf (1 006,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-101-2011 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczewj dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (384,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-102-2011 z dnia 18.08.2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.pdf (400,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2011 z dnia 19.08.2011 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości na cele statutowe.pdf (502,46KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-104-2011 z dnia 22.08.2011 r . w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2011.doc (29,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-2011 z dnia 23.08.2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora SCKTiR.pdf (565,69KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-106-2011 z dnia 29.08.2011 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (155,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-107-2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (112,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2011 z dnia 29.08.2011 w sprawie wytycznych do opracowania projektu UB na 2012 rok oraz projektu WPF.doc (90,50KB)
XLSzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-108-2011 z dnia 29.08.2011 r.xls (218,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-109-2011 z dnia 1.09.2011 w sprawie powłania komisji przetargowej.pdf (527,35KB)
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-110-2011 w sprawie ustalenia zakresu zadań dla operatora obsługi informatycznej .docx (11,37KB)
DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-110.docx (14,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-112-2011 z dnia 6.09.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (3,63MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2011 z dnia 7.09.2011 r. w sprawie n powołania Pełnomocnika ds. wyborów zwanego urzednikiem wyborczym.pdf (405,29KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-114-2011 z dnia 7.09.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów.pdf (513,29KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-115-2011 z dnia 9.09.2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.pdf (389,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-116-2011 z dnia 9.09.2011 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.pdf (816,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-117-2011 z dnia 9.09.2011 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (506,27KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi OKW.pdf (452,35KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2011 z dnia 13.09.2011 r w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (248,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-120-2011 z dnia 13.09.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego.xls (154,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-121-2011 z dnia 13.09.2011 r w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (70,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf (607,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2011 z dnia 19.09.2011 w sprawie powołania OKW.pdf (375,90KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia.pdf (258,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2011 z dnia 21.09.2011r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (351,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-125-2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (483,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (348,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-127-2011 z dnia 27.09.2011 r w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (409,19KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0050-128-2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (176,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-129-2011 z dnia 30.09.2011 r.xls (93,50KB)
PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-130-2011 z dnia 6.10.2011 r . w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (526,23KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2011 z dnia 6.10.2011 r . w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (535,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.132.2011 z dnia 7.10.2011 r w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SCKTiR.pdf (483,43KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-133-2011 z dnia 7.10.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (236,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-134-2011 z dnia 7.10.2011 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (135,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-135-2011 z dnia 7.10.2011 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf (627,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-136-2011 z dnia 11.10.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (535,38KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-137-2011 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (149,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-138-2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (246,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-139-2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (91,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.140.2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego.xls (54,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia.pdf (476,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-142-2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości.pdf (1,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.143.2011 z dnia 28.10.2011 w sprawie powołania Dyrektora SCKTiR.pdf (646,99KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-144-2011 z dnia 28.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (439,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-145-2011 z dnia 3.11.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania budowa sali gimnastycznejwraz z zapleczem przy PSP w Karłowicach.pdf (681,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-146-2011 z dnia 3.11.2011 r w sprawie zaciągnięcia r. kredytu na dofinansowanie zadania budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą.pdf (611,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-147-2011 z dnia 3.11.2011 r w sprawie zaciągnięcia w 2011 r. kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.pdf (511,18KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-148-2011 z dnia 10.11.2011 r w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.doc (27,00KB)
XLSPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK.xls (1,96MB)
DOCPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK.xls (26,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2011 z dnia 17.12.2011 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (175,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0050-151-2011 z dnia 17.11.2011 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (142,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.152.2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (921,59KB)
XLSPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.xls (378,00KB)
DOCZarządzenie Nr 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.doc (28,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011r.docx (19,95KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011.docx (22,13KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-154-2011 z dnia 24.11.2011 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (114,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.155.2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej.pdf (461,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.156.2011 z dnia 25.11.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (547,86KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-157-2011 z dnia 25.11.2011 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (48,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-158-2011 z dnia 28.11.2011 r w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (184,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-159-2011 z dnia 28.11.2011 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (170,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.160.2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.pdf (513,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.161.2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.pdf (657,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.162.2011 z dnia 6.12.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabodowanej położonej w Karłowicach.pdf (1,82MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.163.2011 z dnia 6.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,18MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.164.2011 z dnia 13.12.2011 r w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (566,47KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-165-2011 z dnia 16.12.2011 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (275,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.167.2011 z dnia 19.12.2011 w sprawie przekazania w użyczenie lokalu użytkowego na rzecz GSW.pdf (498,61KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-168-2011 z dnia 20.12.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0151-20-2011.pdf (642,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-169-2011 z dnia 22.12.2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,41MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej)była szkoła i sala gimnastyczna) w Stobrawie.pdf (2,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia i pzreznaczenia do dzierżawy nieruchomośc w Popielowiei.pdf (1,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Kaniowie.pdf (1,47MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia i pzreznaczenia do dzierżawy nieruchomośc w Popielowiei.pdf (1,26MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2011 z dnia 30.12.2011r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (282,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2011 z dnia 30.12.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do ZW 0152-491-2010 z 17-11-2010.doc (47,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (168,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-177-2011 z dnia 30.12.2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (660,49KB)

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)