Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-347-2010 z dnia 5.01.2010 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-348-2009 z dnia 7.01.2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-349-2009 z dnia 7.01.2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-350-2009 z dnia 7.01.2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-351-2009 z dnia 7.01.2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu uzytkowego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-352-2010 - w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2010 rok.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-353-2010 z dnia 7.01.2010 w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-355-2010 z dnia 21.01.2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-356-2010 z dnia 26.01.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-357-2010 z dnia 26.01.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-358-2010 z dnia 26.01.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-359-2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie ustalenia składu osobowego GKRPA.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-360-2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-361-2010 z dnia 16 lutego 2010 r w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-362-2010 z dnia 15.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-363-2010 z dnia 24.02.2010 w sprawie zmiany zarządzenie o powołaniu składu komisji mieszkaniowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-364-2010 z dnia 24.02.2010 w sprawie zmian wplanie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-365-2010 z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-366-2010 z dnia 3.03.2010 r w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-367-2010 z dnia 11.03.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-368-2010 z dnia 17.03.2010 r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia działek.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-369-2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.pdf
PDFzał Nr 1 -SCKTiR.pdf
PDFzał nr 2 GBP.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-370-2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-371-2010 z dnia 19.03.2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-371-2010 z dnia 19 marca 2010 ro w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-372-2010 z dnia 30.03.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-373-2010 z dnia 31.03.2010 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-374-2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-375-2010 z dnia 1.04.2010 r w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-376-2010 z dnia 8.04.2010 r w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Stobrawie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-377-2010 z dnia 13.04.2010 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-378-2010 z dnia 15.04.2010 w sprawie najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-379-2010 z dnia 15.04.2010 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-380-2010 z dnia 19.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-381-2010 z dnia 22.04.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-382-2010 z dnia 26.04.2010 r w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-383-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-383-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-384-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-385-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-386-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-387-2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Nr 0152-388-2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-204-2010.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-389-2010 z dnia 17.05.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-391-2010 z dnia 17.05.2010 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-392-2010 z dnia 18 maja 2010 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-393-2010 z dnia 18.05.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-394-2010 z dnia 19.05.2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-395-2010 z dnia 20.05.2010 w sprawie ewakuacji ludności w związku z zagrożeniem powodziowym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-396-2010 z dnia 23.05.2010 w sprawie odwołania ewakuacji ludności.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-397-2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-398-2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-399-2010 z dnia 25 maja 2010 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-400-2010 z dnia 25.05.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-401-2010 z dnia 25.05.2010 w sprawie wyznaczenia Z-cy Gminnego Komisarza Spisowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-402-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-403-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-404-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora PP w Starych Siołkowicach.doc
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.doc
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-405-2010 z dnia 31 maja 2010 r w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych.docx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-406-2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCXZałącznik do Zarządzenia Wójta Nr 0152-405-2010.docx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-407-2010 z dnia 1.06.2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-408-2010 z dnia 2.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-409-2010 z dnia 2.06.2010 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-410-2010 z dnia 8.06.2010 w sprawie przeznaczenia do najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku przy ul.Opolskiej w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-411-2010 z dnia 8.06.2010 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - PROW Kanalizacja Nowe Siołkowice - Stare Siołkowice e.doc.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-412-2010 z dnia 9.06.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-413-2010 z dnia 9.06.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-414-2010 z dnia 9.06.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kurzniach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-415-2010 z dnia 9.06.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-416-2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-417-2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-418-2010 z dnia 10.06.2010 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych opadów.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-419-2010 z dnia 18.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 152-420-2010 z dnia 18.06.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-422-2010 z dnia 18.06.2010 r w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektowa PP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-423-2010 z dnia 22.06.2010 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-405-2010.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-424-2010 z dnia 28.06.2010 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-405-2010.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-425-2010 z dnia 28.06.2010 w sprawie wyznaczenia komisji przetargiowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-426-2010 z dnia 28.06.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-427-2010 z dnia 28 .06.2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-428-2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-429-2010 z dnia 30.06.2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-430-2010 z dnia 4 lipca 2010 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-431-2010 z dnia 7.07.2010 r. w sprawie powołania komisji ds.weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy do 20.000 zł osobom poszkodowanym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-432-2010 z dnia 9.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -lokali uzytkowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-433-2010 z dnia 9.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-434-2010 z dnia 13.07.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-436-2010 z dnia 14.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji pzretargowej do przeprowadzenia postępowania -dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010-2011.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-438-2010 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-439-2010 z dnia 2.08.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-440-2010 z dnia 2.08.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-435-2010 z dnia 13.07.2010 w sprawie zmian układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-441-2010 z dn. 4.08.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-442-2010 z dn. 4.08.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-443-2010 z dn. 4.08.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-444-2010 z dnia 9.08.2010 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-445-2010 z dnia 19.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planów finans za I półrocze 2010.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-446-2010 z dnia 19.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.doc
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.doc
XLSInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-447-2010 z dnia 19.08 2010 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-448-2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-449-2010 z dnia 20.08.2010r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-450-2010 z dnia 20.08.2010r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-451-2010 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-452-2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-453-2010 z dnia 30,.08.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-454-2010 z dnia w sprawie założeń do projektu budżetu na 2011.doc
XLSzał do zarządzenia nr 0152-454-2010 formularze do wytycznych w sprawie projektu budżetu na 2011.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Ntr 0152-455-2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-456-2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-457-2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-458-2010 z dnia 8.09.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-459-2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-460-2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-461-2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-462-2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinans remontów dróg.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-463-2010 z dnia 22.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie modernizacji ul Powstańców.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-464-2010 z dnia 23.09.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-465-2010 z dnia 30.09.2010 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-466-2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-467-2010 z dnia 30.09.2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-468-2010 z dnia 1.10.2010 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-469-2010 z dnia 1.10.2010 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-470-2010 z dnia 1.10.2010 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-471-2010 z dnia 1.10.2010 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-472-2010 z dnia 6.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-473-2010 z dnia 7.10.2010 r. w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Popielów RAZEM nieruchomości.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-475-2010 z dnia 15.10.2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-476-2010 z dnia 20.10.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-477-3010 z dnia 25.10.2010 r w sprawie wskazania osób wchodzących z Urzędu do OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -478-2010 z dnia 25.10.20101 w sprawie zmian w siedziby OKW w obwodzie nr 4.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-479-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-480-2010 z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-481-2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-482-2010 z dnia 5 .11.2020 w sprawie przekaznaia w uzyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Popielowa nieruchomości na cele statutowe.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-483-2010 z dnia 9.11.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-484-2010 z dnia 9.11.2010 w sprawie powołania Gminnych Komisje Konkursowych.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-485-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie przedłozenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.doc
XLSPROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK.xls
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-486-2010 z dnia 15 listopada 2010 r w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF.doc
XLSzał do Zarządzenia Uchwała Nr xxx-xxx-2010 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-487-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-488-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-489-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-490-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-491-2010 z dnia 17.11.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie - Budowa dwóch boisk.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-492-2010 z dnia 17.11.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie - Kompleksowa informatyzacja.doc
XLSZarządzenier Wójta Gminy Nr 0152-493-2010 z dnia 18.11.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-494-2010 z dnia 18.11.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-495-2010 z dnia 24.11.2010r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy Popielów działki niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-497-2010 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-499-2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152 - 497 -2010 z dnia 26 listopada 2010r.docx
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152 - 497 - 2010 z dnia 26 listopada 2010.docx
DOC`wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-501-2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.pdf
PDFZarządzenier Wójta Gminy Nr 0152-502 z dnia 6.12.2010 w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany.pdf
PDFzał do zarządzernia Nr 0152-502-2010.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-503-2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-504-2010 z dnia 6.12.2010 r w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-505-2010 z dnia 6.12.2010 r w sprawie utworzenian Gminnego Biura Spisowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-506-2010 z dnia 7.12.2010 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.pdf
 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-367-2010 z dnia 11.03.2010 r w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-371-2010 z dnia 19 marca 2010 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-417-2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-428-2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-434-2010 z dnia 13.07.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-438-2010 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-402-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-403-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-458-2010 z dnia 8.09.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-452-2010 z dnia 24,.08.2010 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-489-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-486-2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-496-2010 z dnia 25.11.2010 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152-204-2010.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-474-2010 z dnia 15.10.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls