Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-105-2008 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2008.xls (1,41MB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-106-2008 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.doc (28,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-107-2008 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom j.organ..doc (28,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-108-2008 z dnia 24 stycznia 2008r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (70,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-109-2008 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia.doc (75,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-110-2008 z dnia 12 lutego 2008r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc (27,00KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152-110--2008.doc (28,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 111-2008 z dnia 12 lutego 2008r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc (29,00KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-111- 2008.doc (31,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-112-2008 z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc (28,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152-112-2008 z dnia 12 lutego 2008r.doc (32,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 113- 2008 z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.doc (23,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-113-2008 z dnia 12 lutego 2008r.doc (27,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-114-2008 z dnia 12 maja 2008 w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Samorządowego Centum Kultury i Rekreacji.doc (36,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-115-2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.doc (25,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-116-2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.doc (23,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-117-2008 z dnia 6 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia terminów zebrań wiejskich.doc (22,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-118-2008 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przyjęcie sprawozdań instytucji kultury.doc (30,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr O152-119-2008 z dnia 20 marca 2008r. w s[prawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.doc (22,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-120-2008 z dnia 230 marca 2008r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia GBP nieruchomości.doc (34,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-121-2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego.xls (82,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-122-2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (40,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-123-2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (95,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-124-2008 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.doc (24,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-125-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0152-105-2008.xls (63,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-126-2008 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (35,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-127-2008 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-105-2008.xls (80,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-128-2008 z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji.doc (24,50KB)
DOCzał do Zarządzenia Nr 0152-128-2008.doc (39,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-129-2008 z dnia 7 maja 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc (23,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-130-2008 z dnia 12 maja 2008r w sprawie powołania komisji konkursowej.doc (28,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-131-2008 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmian w ukl.wykonawczym.xls (39,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-132-2008 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (37,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-133-2008 z dnia19 maja 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (94,00KB)
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-134-2008 z dnia 19 maja 2008r w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora PP w Starych Siołkowicach.docx (13,05KB)
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-135-2008 z dnia 19 maja 2008r w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora PP w Karłowicach.docx (13,02KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-136-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (83,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-137-2008 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (41,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-138-2008 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (79,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-139-2008 z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie komisji konkursowej na stanowisko Kierownika USC.doc (21,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-140-2008 z dnia 24.06.2008 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc (29,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 140- 2008.doc (29,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 141- 2008 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc (29,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 141- 2008.doc (30,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 142- 2008 z dnia 24.06.2008 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc (30,00KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 142- 2008.doc (30,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 143- 2008 z dnia 24.06.2008 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc (25,00KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 143- 2008.doc (26,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr -0152-144-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (78,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr -0152-146-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152-137-2008.xls (26,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-147-2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (43,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-148-2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (161,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 149- 2008 z dnia 1 lipca 2008r. w w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu.doc (24,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-150-2008 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.doc (24,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-151-2008 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowejkomisja przetargowa.doc (23,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-152-2008 z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (76,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-153-2008 z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (120,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-154-2008 z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.doc (24,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-155-2008 z dnia 6 sierpnia 2008rr w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc (23,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-156-2008 z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.doc (31,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-157- 2008 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0152-157-2008.xls (41,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-158 -2008 z dnia 25.08.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls (51,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-159-2008 z dnia 25.08.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (139,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy 0152-160-2008 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-161- 2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. w w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc (27,50KB)
DOCZał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-161- 2008.doc (29,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-162- 2008 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc (27,50KB)
DOCZał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-162- 2008.doc (29,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy N 0152-163- 2008 z dnia 27 sierpnia 2008r. Wójta Gminy Popielów w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu w budynku przy ulicy Powstańców 12.doc (30,50KB)
DOCZał do Zarządzenia Nr 0152-163- 2008.doc (31,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-164-2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków Uczeń na wsi uczen na wsi.doc (24,50KB)
DOCzałącznik do zarządzenia Nr 0152-164-2008.doc (47,00KB)
DOCwniosek uczen na wsi.doc (906,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-165-2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków.doc (22,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-166-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie -przyjęcie informacji z wykonania budzetu gminy za I półrocze 2008.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-166-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie -przyjęcie informacji z wykonania budzetu gminy za I półrocze 2008.doc (28,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-168-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wytycznych do opracowania projektu Budżetu na 2009.doc (96,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-169-2008 z dnia 1.09.2008 w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.doc (32,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-170-2008 z dnia 11.09. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (182,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-189-2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (209,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-171 -2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008.xls (78,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-172-2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (143,50KB)
DOCZarządzenie NR 0152 173 2008 Wójta Gminy z dnia 15.09.2008 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu w budynku przy ulicyOpolskiej 1 3.doc (30,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-174 -2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków-dotacje.xls (77,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-175-2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (87,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-177-2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium.doc (23,50KB)
DOCzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-177-2008.DOC (97,50KB)
DOCzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-177-2008.DOC (95,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 179 2008 z dni9a 8.10.2008 w sprawie zmainy zarządzenia nr 0152 71 2007 w sprawie warunków nabycia na rzecz gminy Popielów nieruchom.doc (26,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-180-2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (49,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-181-2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (134,00KB)
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152- 182- 2008 z dnia 21.10.2008 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Popielów.doc (28,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-183-2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (103,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-184-2008z dnia 30.10.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2008.xls (89,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-185-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (151,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-186-2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie przeznaczenia do użyczenia dla Spółki Wodnej w Popielowie.doc (32,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gmuiny Nr 0152-187-2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2009r.doc (24,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-188-2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie zmian w planie budzetu gminy na 2008 r..xls (94,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-190-2008 z dniaq 27.11.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (45,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-191-2008 z dnia 27 listopada 2008r.w sprawie powołania Komisji Konkursowych.doc (53,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.doc (26,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r.docx (18,02KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r..docx (20,21KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-193-2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (45,00KB)
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-196-2008 z dnia 3.12.jpg (288,60KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-197-2008 z dnia 4.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (130,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-198-2008 z dnia 4.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008.xls (83,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-199-2008 z dnia 4.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (167,50KB)
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-200-2008 z dnia 5.12.jpg (279,67KB)
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-201-2008 z dnia 11.12.2009 w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego przy ul.jpg (316,29KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-203-2008 z dnia 19.12.2008 w sprawie zmian w planie wydatków budzetu gminy.xls (82,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-204-2008 z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie regulaminu przyznawania dotacji.doc (107,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-205-2008 z dnia 19.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (118,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-206-2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (125,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-207-2008 z dnia 3012.2008 w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2008.xls (45,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-208-2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (169,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-209-2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.xls (38,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-211-2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Popielów.pdf (2,51MB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-214-2009 z dnia 19.01.2009 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek.doc (28,50KB)
 

 

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-121-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (82,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-122-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls (40,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-123-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym.xls (95,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-165-2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków.doc (22,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-183-2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (103,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-183-2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (103,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-184-2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls (89,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-185-2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie znmian w układzie wykonawczym.xls (151,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-187 z dnia 14.11.2008 w sprawie przedłożenia projektu budzetu gminy na 2009.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-215-2009 z dnia 19.01.2009 w sprawie przekazania uprawnień-jednostki-zobowiązania.doc (28,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-193-2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie zmin w układzie wykonawczym.xls (45,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-181-2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (134,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-227-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy.xls (50,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-217-2009 z dnhia 5.02.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.xls (95,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-226-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (58,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-228-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls (96,00KB)