Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działka nr 280-4 km 2 ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach działka nr 283-2 km 2 ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-213-2009 z dnia 19 stycznia w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budzetu gminy na rok 2009.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-214-2009 z dnia 19.01.2009 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-215-2009 z dnia 19.01.2009 w sprawie przekazania uprawnień-jednostki-zobowiązania.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-216-2009 z dnia 23 stycznia 2009r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-217-2009 z dnia 5.02.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 219- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc
DOCZałącznik Zarządzenia Nr 0152- 219- 2009 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 220- 2008 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc
DOCZałącznik Zarządzenia Nr 0152 -220- 2009 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 221- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 221- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -222- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z dzialką prze.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 223- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia nr 0152- 222- 2009 wykaz nieruchomości.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 224- 2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinym wraz z działką przez.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152 -224- 2009 z dnia 20.02.2009 - wykaz nieruchomości.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 225- 2009 z dnia 20 lutego 2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży dla najemcy.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-226-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-227-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-228-2009 z dnia 20.02.2009 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152--229-2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie odwołania dyrektora Samorządowego Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-230-2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-231-2009 z dnia 25 lutego 2009 r w sprawie przekazania w formie użyczenia nieruchomości połozonych w Stobrawie i Karłowicach.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-232-2009 z dnia 26.02.2009r. w sprawie składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SCKTiR.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-230-2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustaalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVI-178-2009 z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.xls
DOCzał do zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-233-2009.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-233-2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu finasowania inicjatyw społecznych.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-234-2009 z dnia 19 marca 2009 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-235-2009 z dnia 19 marca 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-236-2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-237-2009 z dnia 26 marca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-238-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-239-2009 z dnia 26 marca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-240-2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie powołasnia dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-240-2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie powołania dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-241-2009 z dnia 30 marca 2009r w sprawie zmiany siedzib OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-242-2009 z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-243-2009 z dnia 24 kwietnia 2009r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-244-2009 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-245-2009 z dnia 24 kwietnia 2009r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-246-2009 z dnia 12.05.2009r w sprawie powołania składów osobowych OKW.docx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-247-2009 z dnia 18 maja 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym..xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-248-2009z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-249-2009 z dnia 18 maja 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-250-2009 z dnia 25 maja 2009 rw sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-251-2009 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCZarządzenie NR 0152 252 2009 Wójta Gminy z dnia 26.05.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZałącznik Zarządzenia NR 0152 252 2009 -w sprawie ogłoszenia iprzeznaczenia do dzierżawy.doc
DOCZarządzenie NR 0152 253 2009 Wójta Gminy z dnia 26 .05.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152 253 2009 WGP w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy.doc
DOCZarządzenie NR 0152 254 2009 Wójta Gminy z dnia 26.05.2009 w sprawie ustalenia ceny (wynagrodzenia za przeniesienie własności ).doc
DOCZarządzenie NR 0152 255 2009 Wójta Gminy z dnia 26 maja 2009r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach przy ulicy Polnej.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152 255 2009.doc
DOCZarządzenie NR 0152 256 2009 Wójta Gminy z dnia 29.05.2009 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152 256 2009 - w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy.doc
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-257-2009 z dnia 1 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.docx
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-258-2009 z dnia 2.06.2009 w sprawie zmiany zarządzenia.docx
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-259-2009 z dnia 2.06.2009 w sprawie powołania komisji konklursowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-260-2009 z dnia 2.06.2009 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-261-2009 z dnia 2 .06.2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania.docx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-262 -2009 z dnia 2 czerwca 2009r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-263-2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie przeznaczenia do najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-264-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-265-2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-266-2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-267-2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-268-2009 z dnia 1.07.2009 w sprawie ustalenia imiennego składu komisji do szacowania szkód.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-269-2009 z dnia 3.07.2009 w sprawie ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-270-2009 z dnia 3.07.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-271-2009 z dnia 3 lipca 2009 w sprawie ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-272-2009 z dnia 3.07.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-273-2009 z dnia 3.07.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-274-2009 z dnia 3.07.2009 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-275-2009 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-276-2009 z dnia 8.07.2009 w sprawie przeznaczenia do najmu sali szkoleniowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-277-2009 z dnia 8.07.2009 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz LKS.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-278-2009 z dnia 9.07.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-279-2009 z dnia 9.07.2009r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152--281-2009 z dnia 15.07.2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-282-2009 z dnia 15.07.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-282-2009 z dnia 15.07.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-283-2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152-248-2009.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-284-2009 z dnia 20 lipca 2009 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-285-2009 z dnia 20.07.2009r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-286-2009 z dnia 21.07.2009r w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na kadydata na stanowisko dyrektora PP w St.Siołkowicach.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-287-2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-288-2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-289-2009 z dnia 22.07.2009 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-290-2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie powołania Komisji Egzamniacyjnej.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr0152-291-2009 z dnia 24.07.2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2009.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-292-2009 z dnia 24.07.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-293-2009 z dnia 5.08.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-294-2009 z dnia 5.08.2009 r. w sprawie zmain w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-295-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-296-2009 z dnia 6.08.2009r w sprawie zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-297-2009 z dnia 14.08.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-298-2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy NR 0152-299-2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków Uczeń na wsi.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-302-2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r w sprawie przeznaczenia do najmu sali szkoleniowo- konferencyjnej.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-304-2009 z dnia 28.08.2009 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu na rok 2010.doc
XLSzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-304-2009.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-305-2009 z dnia 28.08.2009 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-308-2009 z dnia 4.09.2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-309-2009 z dnia 4.09.2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zaminy nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-310-2009 z dnia 10.09.2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-311-2009 z dnia 10.09.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-312-2009 z dnia 10.09.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kurzniach.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-313-2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-314-2009 z dnia 22.09.2009 rw sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-315-2009 z dnia 22 .09.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-316-2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-317-2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-319-2009 z dnia 9.10.2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-320-2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-321-2009 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-322-2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-323-2009 z dnia 9.11.2009r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-324-2009 z dnia 9.11.2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości połozonej w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-325-2009 z dnia 9.11.2009r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-326-2009 z dnia 13.11.2009r. w sprawie powołania rzeczoznawców.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-327-2009 z dnia 13.11.2009 r w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2010.pdf
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-328-2008 z dnia 17 listopada 2009 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.doc
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r.docx
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r..docx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-329-2009 z dnia 19.11.2009 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-330-2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-331-2009 z dnia 23 .11.2009 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-333-2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-334-2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-336-2009 z dnia 4.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-337-2009 z dnia 8.12.2009 w sprawie zmiany w planie wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-338-2009 z dnia 8.12.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-339-2009 z dnia 8.12.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-340-2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-341-2009 z dnia 22.12.2009 w sprawie warunków odpłatnego nabycia działki niezabudowanej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-342-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-343-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-344-2009 z dnia 29.12.2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-345-2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-346-2009 z dnia 31.12.2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)