Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-10-2007 z dnia w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczy.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-12-2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-13-2007 z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościi.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-14-2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-15-2007 z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie kredytu krótko terminowego.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-16-2007 z dnia 14 lutego 2007r.w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-17-2007 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-18-2007 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy prawa własności.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-19-2007 z dnia 20 lutego 2007r. w w sprawie ogłoszenia III przetargu na działki 148 9 i 148 10.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-21-2007 z dnia 26 lutego w sprawie powołania komisj konkursowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-22-2007 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-23-2007z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-24-2007 z dnia 21 marca 2007w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych na cele rolne.doc
DOCZałącznik Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152-24-2007 - wykaz nieruchomości.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-25-2007 z dnia 22 marca 2007r.w sprawie komisji przetargowej.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-26-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany do Zarządzenia.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-27-2006 z dnia 30 marca 2007r w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Nr 0152-28-2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-29-2007 z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy..xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-30-2007 z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-31-2007 z dnia 24 .04.2007 w sprawie przeprowadzenia konkursu do GBP.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-32-2007 z dnia 7 maja 2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w sprawie naboru na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego i OC.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-33-2007 z dnia 8 maja 2007r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -34-2007 z dnia 9.05.2007rw sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora szkoły.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-35-2007 z dnia 9 maja 2007r. w sprawie zmian do Zarządzenia.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-36-2006 z dnia 11.05.2007r. w sprawie użyczenia dla LKS nieruchomości.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-37-2007 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2007.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-38-2007 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarzadzenia.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-39-2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-40-2007 z dnia 18 maja 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji konkursowej na dyrektora instytucji kultury.doc
DOCzał. do Zarządzenia Nr 0152-40-2007 Regulamin konkursowy na dyrektora instytucji kultury.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-41-2007 z dnia 25 maja 2007r.w sprawie składu komisji konkursowej na dyrektora GBP.doc 
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-42-2007 z dnia 25 maja 2007r.jpg
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-43-2007 z dnia 25 maja 2007r.jpg
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-44-2007 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dofinansowanie dokształcania nauczycieli.doc
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-45-2007 z dnia 6 czerwca 2007r.jpg
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-46-2007 z dnia 18 czerwca 2007r.w sprawie składu komisji konkursowej na dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-47-2007 z dnia 18 czerwca 2007r.jpg
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-49-2007 z dnia 26.06.2007 w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie odpis ZFŚS.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-50-2007 z dnia 26.06.2007r. w sprawie podziału działki nr 1083 72 km 1.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-51-2007 z dnia 26.06.2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2007.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-53-2007 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie powołasnia dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-54-2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanych w drodze zamianę.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-55-2007 z dnia 3 lipca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy.doc
DOCZał Nr 1do Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152--55-2007 z dnia 3 lipca 2007 - wykaz nieruchomości-Karłowice Kolejowa 8 działka 258 11.doc
DOCZał nr 2 do Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152-55-2007z dnia 3 lipca 2007r. wykaz nieruchomości-Stobrawa Jakuba Kani 7 działka 150 km 1.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-56-2007 z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej.doc
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-57-2007 z dnia 9 lipca 2007r.jpg
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-58-2007 z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie dofinansowanie podręczników 2007.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-59-2007 z dnia 13 lipca 2007r.w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0152/61/2007 z dnia 16 lipca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
PDFZał. do Zarządzenia Wójta Gminy Popielów nr 0152/61/2007 z dnia 16 lipca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 62 2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych na cele rolne.doc
DOCZał do Zarządzenia Nr 0152- 62- 2007.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-63-2007 z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-64-2007 z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanych w Karlowicach przy ulicy Kolejowej.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-67-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2007.xls
DOCZarządzenie Wójta GminyNr 0152-69-2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia w I przetargu nieograniczonym ustnym nieruchomości zabudowanej.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-69-2007.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-70-2007 z dnia 28 sierpnia 2007r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Wóta Gminy Nr 0152-70-2007.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-71-2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie warunków nabycia nieruchomości działki 448 2 km2 w Karłowicach przy ulicy Pokojowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-72-2007 z dnia 28.08.2007r.w sprawie warunków nabycia nieruchomości w Stobrawie przy ulicy Witosa.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-73-2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.w sprawie warunków nabycia nieruchomości działka 348 5 km2 w Karłowicach przy ulicy Brzeskiej GOK.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-74-2007 z dnia 1.09.2007r.w zmiana zarzadzenia w sprawie nieruchomości niezabudowanych w drodze zamianę.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-76-2007 z dnia 12 września 2007r. w sprawie zmiany siedzib OKW.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-77-2007 z dnia 12.09.2007r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Uczeń na wsi.doc
DOCzałącznik do zarządzenia Nr 0152-77-2007.doc
DOCwniosek o dofinansowanie.doc
DOCoswiadczenie o wysokosci dochodów.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-78-2007 z dnia 26 września 2007 w sprawie powołania OKW.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-80-2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007r..xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-83-2007 z dnia 12 października 2007r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-85-2007 z dnia 15.10.jpg
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-87-2007 z dnia 8 listopada 2007r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na 2007r..xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-89-2007 z dnia 8.11.2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia.doc
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-91-2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2008.jpg
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-96-2007 z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków-dotacje.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-100-2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-102-2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy 0152-103-2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę