Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie dot. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

ZAWIADOMIENIE

                Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) w dniach 2023-09-05 – 2023-11-04 w Urzędzie Gminy w Popielowie w pokoju nr 14, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

1. zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 05.06.2023 r.;

3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych Ls);

6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;

7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.

W załączeniu:

  1. Operaty BDO 
  2. Mapy 
  3. Instrukcja czytania UPUL 
  4. Szablon do składania uwag (pdf) 
  5. Szablon do składania uwag (docx)