Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006

- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-338-2006 z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-339-2006 z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-340 -2006 z dnia 5 stycznia 2006r.w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-341-2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-342-2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przekazanie uprawnień.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-343-2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budzetu na 2006 rok.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-344-2006r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-345-2006r. z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 346-2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 346-2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-348-2006 z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-349-2006 z dnia 10 lutego 2006r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-350-2006 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
- DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-351-2006 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy 0152-352-2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-353-2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej.doc
- DOCZarzadzenie Wojta Gminy Nr 0152-355-2006r. z dnia 14 marca 2006r.w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanych.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-356-2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-358-2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r..doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-359-2006 z dnia 24 marca 2006r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości poprzez zamianę.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-360-2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-361-2006 z dnia 31 marca 2006r. o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-362-2006 z dnia 3 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-363-2006 z dnia 3 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-364-2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Popielowie.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-365-2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej Szenwalda.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 366 -2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-368-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-369-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2006r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-370-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-372-2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-374-2006 z dnia 9 maja 2006r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji ds. lustracji i szacowania szkód.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-377-2006z dnia 15 maja 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006r..xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-379-2006 z dnia 16 maja 2006r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń GOK.doc
- DOCzałącznik do Zarządzenia Nr 0152-379-2005.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy 0152-381-2006 z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-384-2006 z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-385-2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-386-2006 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-387-2006 z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-389-2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy 0152-390-2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-394-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie wpriowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-395 -2006 z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na 2006r.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-397-2006 z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla szkół i przedszkoli.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-398-2005 z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.doc 
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-402-2006 z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-405-2006 z dnia 31.08.2006r. w sprawie wymagań jakie winni spełniać przedsuiębiorcy ubiegający się.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-407-2006z dnia 21 września 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-409-2006 z dnia 27 września 2006r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-410-2006 z dnia 29 września 2006 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006r..xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogloszenia iprzeznaczenia do sprzedaży działek 373 2 i 373 3 km.2 ul. Boczna Kolejowa w Karłowicach.doc
- DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnnego.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-413-2006 z dnia 19 października 2006r. w sprawie ogloszenia przetargu ustnego ograniczonegona sprzedaż działki 348 km.2 ul. Stare Siołkowice.doc
- DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnnego dz 348 km2 Stare Siołkowice.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-414-2006 z dnia 26.10. w sprawie komisji przetargowej-Budynek po byłej szkołe podstawowej w Kaniowie.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-422-2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie ogloszenia i przeznaczenia do sprzedaży działek 269 26,269 27, 269 30 km.2 ul.Słoneczna w Karłowicach.doc
- DOCzał do zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-422-2006.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-423-2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-424-2006 z dnia 20 listopada 2006r.w sprawie komisji przetargowej do sprzedaży -działki 373 3,373 2 k.m.2 Karłowice przy ul. Bocznej Kolejowej.doc 
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-428-2006 z dnia 5 grudnia 2006r w sprawie komisji przetargowej-na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Starych Siołkowicach dz nr 348 k.m.2 o pow.0,0390ha.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-429-2006 z dnia 05.12.06 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0152-420-2006.doc

 

informację wytworzył(a): Grażyna Kuźnik
za treść odpowiada: Grażyna Kuźnik
data wytworzenia: 27.01.2006