Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (od 2023)

W dniu 11.08.2023 r. Caritas Diecezji Opolskiej złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem:
„Budowa szybu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach”
Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2023 r. poz. 571).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 22 sierpnia 2023 r pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:
Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.

Skan złożonej oferty:
PDFOferta dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (191,44KB)

PDFInformacja na temat uwag zgłoszonych do oferty - skan (32,53KB)

Zarządzenie Nr 0050/901/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą "Budowa szybu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach"