Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.

- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-219-2005 z dnia 3.01.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-220-2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyyległej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 221-2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomosci niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej. .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-222-2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej do sprzedazy najemcy .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-223-2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.docarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-222-2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej do sprzedazy najemcy .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-223-2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-224-2005 z dnia 21.01.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-225-2005 z dnia 21.01.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowń nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-226-2005 z dnia 21.01.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-227-2005 z dnia 21.01.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wója Gminy Nr 0152-228-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich.doc
- DOCHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH.doc
- DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-228-2005.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152- 229- 2005 z dnia 27 stycznia 2005r.w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-230-05 z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-231-05 z dnia 9 lutego.2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 - 232 - 05 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-233-2005 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-234-05 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zasad nabycia nieruchomosci niezabudowanej.doc
- DOCZarzadzenie Wojta Gminy Nr 0152-235-2005 z dnia 11.02.2005r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-236-2005 z dnia 11.02.2005r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-237-2005 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-238-2005 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-239-2005 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi GOPS.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-240-2005 z dnia 9 marca 2005r.w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2005 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-241-2005 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-242-2005 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-237-2005.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-243-2005 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-244-2005 z dnia 25 marca w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-237-2005.xlsarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-243-2005 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-245-2005 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-246-2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie okreslenia zasad nabycia nieruchomości niezabudowanych .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-247-2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości niezabudowanych .doc
- DOCZarządzenie Nr 0152-248-2005 z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli.doc
- DOCzał. do zarządzenia Wójta Gminy Nr 1052-248-2005.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-248-2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-249 - 2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-250-2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-251-2005 z dnia 13.04.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-252-2005 z dnia 13.04.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-253-2005 z dnia 13.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-254-2005 Wójta Gminy z dnia 13.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-255-05 z dnia 20.04. 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-256-2005 z dnia 20.04.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-257-2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej.doc
- DOCzałącznik do Zarządzenia Nr 0152-257-2005.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-258-2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad zbycia zznieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-259-2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0152-237-2005.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-260-2005 z dnia 10 maja 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-261-2005 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.doc
- DOCOgłoszenie o konkursie na Dyrektora PSP w Karłowicach.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-262-05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-263-05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarzadzenie Wojta Gminy Nr 0152-264-2005 z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-265-05 z dnia 31.05. 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-266 -05 z dnia 31.05. 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-267-2005 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-268-2005 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-269-2005 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-270-2005 z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej .doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-271-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-237-2005.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-272-2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-273-2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-274-2005 z dnia 05.07.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-275-2005 z dnia 05.07.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-276-2005 z dnia 05.07.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-277-2005 z dnia 05.07.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-278-2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-279-2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-280-2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.doc
- DOCzałącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0152-280-2005 z dnia 14 lipca 2005r..DOC
- DOCZałacznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0152-280-2005 z dnia 14 lipca 2005r..DOC
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-281-2005 z dnia 14.07. 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-282 -2005 z dnia 14.07. 2005 r w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-283-2005 z dnia 9.08.2005r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr0152-284-2005 z dnia 9.08.2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-285-2005 z dnia 12 sierpnia 2005r. -przyjęcie informacji z wykonania budzetu gminy za I półrocze.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-286-2005 z dnia 17 sierpnia 2005 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-287-2005 z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-288-2005 z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-289-2005 z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-290- 2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.doc
- DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0151-290-2005 w sprawie powołania składów osobowych OKW.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-291-2005 z dnia 31 sierpnia 2005. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-292-2005 z dnia 6.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-293- 2005 z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.doc
- DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0151-293-2005 w sprawie powołania składów osobowych OKW.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-294-2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-295-2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-296-2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-297-2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-299 -2005 z dnia 22 września 2005r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej .doc
--XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-300-2005 z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-301-2005 z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-302-2005 z dnia 23 września 2005r. w sprawie zbycia samochodów strażackiach.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-303 -2005 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej 964-7.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-304 -2005 z dnia 29.września 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej 964-5.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-305 -2005 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej 964-6.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-307- 2005 z dnia 7 października 2005r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Wyborczej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr o152-308-2005 z dnia 7 października 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-309-2005 z dnia 7 października 2005r. w sprawie zmiany w okładzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-310-2005 z dnia 13.10.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-311-2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-312-2005.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-313-2005 z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r.xls 
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-314-2005 z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-315-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-316-2005 z dnia 4.11.2005r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-317-2005 z dnia 4.11.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-318-2005 z dnia 4.11.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-320-2005 z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu finasowania inicjatyw społecznych.doc
- RTFzał. do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-320-2005.rtf
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-322-2005 z dnia 21.11.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-323-2005 z dnia 21.11.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-324-2005z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-325-2005 z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-326-2005 z dnia 25.11. 2005r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-327-2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-328-2005 z dnia 2.12. 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej poprzez zamianę.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-329-2005 z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-331-2005 z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc
- DOCzał. do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-331-2005.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-332-2005 z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-333-2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-334-2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wprowdzenia zmiany do zarządzenia Nr 0152-240-2005 z dnia 9.03.2005r.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-335-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152-237-2005.xls
- XLSarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-336-2005z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.xls