Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA

Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze Wójta Gminy dotychczasowe kompetencje Zarządu zostały nałożone na Wójta Gminy.
Od początku kadencji Wójt Gminy wydał zarządzenia, których treść stanowią załączniki:


DOCZarządzenia listopad - grudzień 2002
DOCZarządzenia styczeń 2003
DOCUkład wykonawczy budżetu 2003
DOCZarządzenia luty 2003
DOCZarządzenia marzec 2003
DOCZarządzenia kwiecień 2003
DOCZarządzenia maj 2003
DOCZarządzenia czerwiec 2003

DOCZarządzenie Nr 0152-45-2003 Wójta Gminy z dnia 01.07.2003r w sprawie ustalenia zasad zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
DOCZarządzenie Nr 0152- 46 - 2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej ..doc
DOCZarządzenie Nr 0152-47-2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej..doc
DOCZarządzenie Nr 0152-48-2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej.doc
DOCZarządzenie Nr 0152 - 49- 2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
DOCZarządzenie Nr 0152- 50- 2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
DOCZarządzenie Nr 0152- 51- 2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej ..doc
DOCZarządzenie Nr 0152- 52- 2003 Wójta Gminy z dnia 07.07.2003 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej ..doc
DOCZarządzenie Wójta Nr 0152-53-2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-54-2003 z dnia 11-07-2003 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-55-2003 w sprawie powołania zespołu ds.ustalenia szkód .doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-56-2003 z dnia 17.07.2003r.w sprawie zmian finansowych budżetu w GOPS.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-57-2003 z dnia 11 .08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-58-2003 w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZarządzenie Nr 0152-59-2003 w sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy nr 0152-60-2003r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003r..doc
DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-61-2003 z dnia 16 września 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-62-2003 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzeatrgowej .doc
SHSZARZĄDZENIE Nr 0152-63-2003 Wójta Gminy z dnia 19.09.2003 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.shs
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-64-2003 Wójta Gminy z dnia 19.09.2003 w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
ZARZĄDZENIE NR 0152-65-2003 Wójta Gminy z dnia 19.09.2003 w sprawie ustalenia zasad zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-66-2003 Wójta Gminy z dnia 19.09.2003 w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-67-2003 Wójta Gminy z dnia 1 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w rzeczowym wykazie akt UG.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-68-2003 Wójta Gminy z dnia 2 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej .doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-69 -2003 Wójta Gminy z dnia 2 października 2003r. w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej .doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-70 -2003 Wójta Gminy z dnia 2 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-71-2003 Wójta Gminy z dnia 2 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-72-2003 Wójta Gminy z dnia 2 października 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-74-2003 Wójta Gminy w sprawie zmian finansowych budżetu na 2003r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152 - 75- 03 Wójta Gminy z dnia 14 października 2003r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152 -76- 03 Wójta Gminy z dnia w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZARZĄDZENIE NR 0152- 77-2003 Wójta Gminy z dnia 14 października 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej.doc
DOCZARZĄDZENIE NR 0152-78-2003 Wójta Gminy z dnia 14 października 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej.doc
DOCZARZĄDZENIE NR 0152- 79-2003 Wójta Gminy z dnia 14 października 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej.doc
DOCZARZĄDZENIE NR 0152- 80- 2003 Wójta Gminy z dnia 14 października 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-81-2003 Wójta Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003r..doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-82-2003 Wójta Gminy w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej doc.doc
DOCZARZĄDZENIE NR 0152- 83- 2003 Wójta Gminy z dnia 27 października 2003r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZARZĄDZENIE Nr 0152-84-2003 Wójta Gminy w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152-67-2003.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152 -85- 03 z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152- 86- 03 z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu,przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-87- 03 z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży z I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenie ceny wywoławczej.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152 -88- 03 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej - Dobrian.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-89- 03 z dnia 12 listopada w sprawie zasad zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-90- 03 z dnia 12 listopada w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci zabudowanej przeznaczonej do sprzedarzy w drodze bezprzetargowej - najemcy.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-91- 03 12.11 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-92- 03 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZARZADZENIE Wójta Gminy Nr O152-93-2003 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2003dotacje.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-94-2003 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.doc
DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy Nr 0152-95-2003 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2003r..doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-96-2003 z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-97-2003 z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Nr 0152-13-2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-98-2003 z dnia 24 listopada 2003r w sprawie zmian finansowych w budżecie gminy na rok 2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Nr 0152-99-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-102-2003 z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla placówki.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-103-2003 z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-104-2003 z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2003-bez wysyłania.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-105-2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków w budzecie gminy na 2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-106-2003r. z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2004.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-107-2003 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-108-2003 z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie zmian finansowych budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-109-2003 z dnia 29 grunia 2003r. w sprawie zmian w planie finansowym GOPS.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-110-2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-111-03 z dnia 31grudnia 2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152-45-2003.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-112-04 z dnia 7 stycznia 2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy 0152-113-2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.doc
DOCZarządzenie Nr 0152-114-2003 Wójta Gminy z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
DOCZarządzenie Nr 0152-115-2004 Wójta Gniny z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
DOCZarządzenie Nr 0152-116-2004 Wójta Gminy z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy .doc