Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/846/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 maja 2023 r.w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie

Nr zarządzenia:
0050/864/2023
Data zarządzenia:
16-05-2023
Zakres tematyczny:
Zarządzenia Wójta Gminy Popielów

Zarządzenie nr 0050/846/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się nabór na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie.

§ 2

Do naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Nabór przeprowadzi Komisja powołana oddzielnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 4

Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie zostanie zamieszczone w:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.popielow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.popielow.pl.

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie i w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 0050/846/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 maja 2023 r.w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie (312,33KB)

PDFWójt Gminy Popielów ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie przy ul. Powstańców 34 (298,68KB)
PDFkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (85,58KB)
DOCXkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (14,75KB)