Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

Popielów, 09.02.2023 r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.3.2021.RZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 09.02.2023 r. znak: BOS.6220.3.2021.RZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami/postanowieniami Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym pod nr 77 427 5853.

W dniu 09.02.2023 r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popielów na okres 14 dni.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń UG w Popielowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Siołkowice i Popielów oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w dniu: 09.02.2023 r.

PDFObwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice” do stron postępowania - skan (48,04KB)
PDFObwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice” do publicznej wiadomości - skan (42,54KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - skan (1,56MB)

Pliki dostępne cyfrowo:

PDFObwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice” do publicznej wiadomości dostępne cyfrowo (129,05KB)
PDFObwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice” do stron postępowania dostępne cyfrowo (162,91KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dostępna cyfrowo (360,06KB)