Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów zostało przyjęte przez Radę Gminy Popielów Uchwałą nr Nr XXXV/294/2018 z dnia 17 maja 2018 roku.

Dokument ten określa kierunki polityki przestrzennej gminy. Nie stanowi on aktu prawa miejscowego, tak jak ma to miejsce w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Zobacz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów : https://sip.gison.pl/popielow