Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

                Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii

(uchwała Nr L/367/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2022 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2380 z dnia 6 września 2022 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.VII.743.72.2022.AB z dnia 6 października 2022 r. w którym stwierdził nieważność uchwały
w części dotyczącej § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. b)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Popielów, 46-090 Popielów
ul. Opolska 13.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Popielów.

                                  Wójt Gminy

                                  /-/ Sybilla Stelmach

                              ……...................................................................

PDFakt_MPZP Popielowska Kolonia_sierpień 2022_po rozstrzygn.pdf (1,33MB)
PDFakt_rozstrzygn nadzorcze Wojewody Opolskiego z 6.10.2022.pdf (2,70MB)
PDFPopielowska Kolonia_Podsumowanie SOOŚ.pdf (281,02KB)
PDFPopielowska Kolonia_Uzasadnienie SOOŚ.pdf (255,93KB) ZIP20220328_Popielów_Popielowska_ponś_CD.zip (6,46MB)