Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

                Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

(uchwała Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2422 z dnia 1 października 2021 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego IN.743.72.2021.KM z dn. 4 listopada 2021 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Popielów, 46-090 Popielów
ul. Opolska 13.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Popielów.

                                 Wójt Gminy

                                /-/ Sybilla Stelmach

                             ……...................................................................

PDF_akt_Nowe Siołkowice_po rozstrzygn nadzorcz_listopad 2021.pdf (1,95MB)
PDF_rozstrzygnięcie Nadzorcze_w_czesci_Nowe_Siolkowice.pdf (192,32KB)
PDFNowe Siołkowice_Podsumowanie SOOŚ.pdf (280,19KB)
PDFNowe Siołkowice_Uzasadnienie SOOŚ.pdf (256,01KB)
ZIPNowe_Siołkowice_ponś_CD.zip (4,21MB)