Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 27 października 2022 roku

Skany:
PDFProjekt uchwały Nr LIII/376/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów (821,83KB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane (remontowe) przy zabytkowej plebanii (109,18KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane (remontowe) przy zabytkowej plebanii - autopoprawka (114,40KB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (906,99KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka (947,26KB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/379/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok (1,58MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/379/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok - autopoprawka (1,64MB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFProjekt uchwały Nr LIII/376/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów (509,92KB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane (remontowe) przy zabytkowej plebanii (232,10KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/377/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane (remontowe) przy zabytkowej plebanii - autopoprawka (232,19KB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (3,45MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka (3,45MB)

PDFProjekt uchwały Nr LIII/379/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok (3,86MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr LIII/379/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok - autopoprawka (3,87MB)