Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011

Uchwały z obrad sesji  z dnia 27 stycznia 2011 r 

XLSUchwała Rady Gminy Nr IV-13-2010 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls (415,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls (1,95MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2007 z dnia 27.01.2011 r sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc (26,00KB)
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr IV-15-2011.docx (18,48KB)
DOCzał Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV-15-2011.doc (53,50KB)
DOCzał nr 3 do uchwały Nr IV-15-2011.doc (49,00KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr IV-16-2011 z dnia 27.-01.2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II-4-2010.docx (12,21KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-17-2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc (27,00KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy NR IV-17-2011 z dnia 27.01.2011 r.doc (104,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-18-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia GPRPA.doc (28,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-19-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespółu interdyscyplinarnego.doc (37,00KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr IV-20-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie rozpatrzenia skargi.docx (18,19KB)

 

 Uchwały z obrad sesji  z dnia 10 marca 2011 r

DOCXUchwała Rady Gminy Nr V-21-2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami.docx (14,69KB)
DOCSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Gminy Popielow.doc (1,37MB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr V-22-2010 w sprawie w sprawie przyjęcia raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010.docx (14,92KB)
DOCRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2009-2010.doc (531,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-23-2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.doc (85,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-24-2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starych Kolniach.doc (27,00KB)
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr V-24-2010.pdf (896,80KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-25-2011 z dnia 10.03.20101 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV-312-2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011.doc (38,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr V-26-2011 z dnia 10.03.2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.xls (227,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-27-2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.doc (39,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr V-28-2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.docx (13,56KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-29-2010 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia.doc (47,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr V-30-2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr IV-17-2011.docx (12,05KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr V-31-2011 z dnia 10 marca 2011 r w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV-247-2009.doc (25,50KB)

 

Uchwały z obrad sesji  z dnia 28 kwietnia  2011 r

DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-32-2011 z dnia 28.04.2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2010 rok-SCKTiR.doc (25,50KB)
PDFzał do uchwały nr VI-32-2011.pdf (2,13MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-33-2011 z dnia 28.04.2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2010 rok-GBP.doc (25,50KB)
PDFzał nr 1 do uchwały Nr VI-33-2011.pdf (1,98MB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr VI-34-2011 z dnia 28.04.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (333,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr VI-35-2011 z dnia 28.04.2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.xls (264,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-36-2011 z dnia 28.04.2011 rw sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.doc (39,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-37-2011 z dnia 28.04.2011 r w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.doc (39,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-38-2011 z dnia 28.04.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej-WZMiUW.doc (39,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-39-2011 z dnia 28.04.2011 r w sparwie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wyk planu fina.doc (42,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-40-2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc (27,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-41-2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc (27,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-42-2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych.doc (28,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-43-2011 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych.doc (27,50KB)

  Uchwały z obrad sesji  z dnia 19 maja  2011 r

DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-44-2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII-87-2007.docx (14,57KB)
DOCXzał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII-44-2011.docx (18,55KB)
DOCXzałącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VII-44-2011.docx (13,92KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-45-2011 z dnia 19 .05.2011 w sparwie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIV-235-2009.docx (13,56KB)
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr VII-45-2011.docx (20,05KB)
DOCXzał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII-45-2011.docx (13,69KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-46-2011 z dnia 19.05.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIII-87-2007.docx (12,48KB)
DOCXzał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII-46-2011.docx (25,38KB)
DOCXzał nr 2 do uchwały Nr VII-46-2011.docx (13,06KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-47-2011 z dnia 19.05.2011 r w sprawie skargi.docx (12,75KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-48-2011 z dnia 19.05.2011 w sprawie skargi.docx (12,64KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr VII-49-2011 z dnia 19.05.2011 r w sprawie skargi.docx (12,52KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr VII-50-2011 z dnia 19 maja 2011 r w sprawie wprowadzenia zmainy w budżecie gminy.xls (265,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr-51-2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX 54 2007 z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.doc (51,50KB)

Uchwały z obrad sesji  z dnia 8 czerwca   2011 r

PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-52-2011 z dnia 8.06.2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.doc.pdf (460,23KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-53-2011 z dniua 8 .06.2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.pdf (551,12KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr VIII-54-2011 z dnia 8.06.2011 w sprawie wprowadzenia zmian do planu budżetu gminy na 2011 rok.xls (261,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-55-2011 z dnia 8.06.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2010 rok.pdf (1,67MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-56-2011 z dnia 8.06.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Pogotowia.doc.pdf (526,98KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-57-2011 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc.pdf (533,95KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-58-2011 z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI-228-2001.doc.pdf (479,29KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-59-2011 z dnia 8.06.2011 r w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w Domu ks. Jana Dzierżona -zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (608,18KB)

Uchwały z obrad sesji  z dnia 26 lipca    2011 r

XLSUchwała Rady Gminy Nr IX-60-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r..xls (209,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-61-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu.doc (39,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-62-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (27,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-63-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (28,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-64-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (28,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-65-2011 z dnia 26.07.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (27,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-66-2011 z dnia 26.07.2011 r. sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny.doc (67,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-67-2011 z dnia 26.07.2011 r. sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny.doc (67,50KB)

 Uchwały z obrad sesji  z dnia 5 września    2011 r

XLSUchwała Rady Gminy Nr X-68-2011 z dnia 5.09.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.xls (222,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr X-69-2011 z dnia 5.09.2011 w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników ludowych.docx (13,87KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr X-70-2011 z dnia 5.09.2011 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.docx (13,13KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-71-2011 z dnia 5.09.2011 r w sprawie udzielenia OSP STS dotacji celowej na zakup samochodu.doc (40,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-72-2011 z dnia 5.09.2011 r w sprawie udzielenia poręczenia dla Gminnego Związku LKS.doc (34,00KB)

 

  Uchwały z obrad sesji  z dnia 20 października     2011 r

XLSUchwała Rady Gminy Nr XI-73-2011 z dnia 20.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (413,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XI-74-2011 z dnia 20.10.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (422,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-75-2011 z dnia 20.10.2011 r w sprawie udzielenia OSP STS dotacji celowej na zakup samochodu.doc (40,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-76-2011 z dnia 20.10.2011 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Lubsza.doc (41,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XI-77-2011 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu.docx (12,72KB)

Uchwały z obrad sesji  z dnia 24 listopada    2011 r

XLSUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (305,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XII-79-2011 z dnia 24.11.2011 r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (450,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-80-2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-81-2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie określenia wysokości podatków od środków transportowych.pdf (918,84KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-82-2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta.pdf (488,96KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2011 z dnia 24 .11.2011 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę[1].doc (50,00KB)
PDFZał do uchwały RG NR XII-83-2011.pdf (2,14MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-84-2011 z dnia 24.11.2011 r w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowegozaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.doc (52,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XII-85-2011 z dnia 24.11.2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2012.docx (12,70KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XII-85-2011.doc (135,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-86-2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Stobrawie.doc (28,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-87-2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (487,59KB)
PDFzał do uchwały Rady Gminy nr XII-87-2011 z dnia 24.11.2011.pdf (692,28KB)

Uchwały z obrad sesji  z dnia 29 grudnia  2011 r

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-88-2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok .xls (307,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls (353,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-90-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.xls (1,90MB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XII-91-2011 z dnia 29.12.2011r sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012.docx (12,31KB)
DOCzał do Uchwały Nr XIII-91-2011 z dnia 29.12.2011 r.doc (47,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-92-2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie wyrazenia stanowiska.doc (37,50KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)