Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr zmian stron

 1. UCHWAŁY RADY GMINY 2023 ROK
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:55
 2. Uchwała Nr LVII/414/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:53
 3. Uchwała Nr LVII/413/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:52
 4. Uchwała Nr LVII/412/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:50
 5. Uchwała Nr LVII/411/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:49
 6. Uchwała Nr LVII/410/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:47
 7. Uchwała Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:45
 8. Uchwała Nr LVII/408/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/398/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Data modyfikacji: 02-02-2023 09:43
 9. Tablica ogłoszeń
  Data modyfikacji: 31-01-2023 12:20
 10. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów
  Data modyfikacji: 27-01-2023 14:28