Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 28 października 2021 roku
  Data modyfikacji: 21-10-2021 15:47
 2. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 21-10-2021 13:43
 3. Obwieszczenie o wszczęciu postepowanie administracyjne go w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą: „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1  obręb Popielów.
  Data modyfikacji: 21-10-2021 12:23
 4. Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowego pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie
  Data modyfikacji: 20-10-2021 11:39
 5. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach od organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów m. Popielów ul. Wolności (wraz z budową przepustu) na odcinku od 5+548 km do 6+422 km
  Data modyfikacji: 19-10-2021 11:16
 6. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2021
  Data modyfikacji: 19-10-2021 09:52
 7. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno - promocyjnych dla projektu realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Data utworzenia: 19-10-2021 09:52
 8. Zarządzenie Nr 0050/540/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-10-2021 07:57
 9. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku ze zmianą zakresu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Data modyfikacji: 13-10-2021 15:29
 10. DANE TELEADRESOWE
  Data modyfikacji: 13-10-2021 08:03