Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.27.2022.TJ Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim - Utworzenie mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w miejscowości Stobrawa gm. Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym  w województwie opolskim - Utworzenie mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w miejscowości Stobrawa gm. Popielów, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00382170/01 z dnia 2022-10-07 wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0038217001 z dnia 2022-10-07.pdf (167,96KB)

PDFSWZ - Utworzenie mieszkań dla migrantów z Ukrainy-sig.pdf (900,16KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (2,57MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (547,20KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (160,92KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (150,41KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (151,75KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (148,07KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (149,20KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (149,85KB)

PDFZałącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (250,71KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0038219001 z dnia 2022-10-07.pdf (36,82KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.27.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (428,65KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.27.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (403,74KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.27.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP-sig.pdf (440,45KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0045119901 z dnia 2022-11-22.pdf (69,06KB)