Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.25.2022.TJ Udzielenie Gminie Popielów kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00361713/01 z dnia 2022-09-23 wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr nr 2022BZP 0036171301 z dnia 2022-09-23.pdf (141,07KB)

PDFSWZ kredyt 2022-sig.pdf (666,95KB)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja finansowa.zip (23,45MB)

DOCXZałącznik Nr 2 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (36,42KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,29KB)

PDFZałącznik Nr 4 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (157,17KB)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.25.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (390,15KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0036930001 z dnia 2022-09-29.pdf (37,08KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 10.10.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.10.2022 r. godz. 12:00

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.25.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (311,41KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.25.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (314,02KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.25.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (351,90KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0045512301 z dnia 2022-11-23.pdf (65,72KB)