Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.24.2022.BK Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55 (roboty budowlane) - II postępowanie

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55 (roboty budowlane), poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00341145/01 z dnia 2022-09-09 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (171,91KB)
PDFSWZ - Senior+ Stare Siołkowice-sig.pdf (750,18KB)
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (4,05MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (412,25KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (70,74KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (60,17KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (61,35KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (57,84KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (56,95KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (58,51KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (59,93KB)
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (149,77KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.24.2022.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (197,31KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.24.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (324,01KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

PDFPismo BOS.271.24.2022.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (358,66KB)