Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.23.2022.TJ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkoły w Brzegu w roku szkolnym 2022/2023

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkoły w Brzegu w roku szkolnym 2022/2023", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00326792/01 z dnia 2022-08-31 wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0032679201 z dnia 2022-08-31.pdf (155,11KB)

PDFSWZ-sig.pdf (599,65KB)

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (141,02KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (322,24KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (34,61KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,39KB)

PDFZałącznik Nr 5 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (156,04KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.23.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (306,78KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.23.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (318,79KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.23.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (BIP)-sig.pdf (376,45KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.23.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (342,32KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0036350201 z dnia 2022-09-26.pdf (56,75KB)