Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.22.2022.BK Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55 (roboty budowlane)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55 (roboty budowlane), poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00308156/01 z dnia 2022-08-17 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (172,21KB)
PDFSWZ - Senior+ Stare Siołkowice-sig.pdf (750,56KB)
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (4,05MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (412,28KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (70,58KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (59,86KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (60,90KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (57,85KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (56,87KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (58,34KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (59,92KB)
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (149,18KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.22.2022.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (316,91KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.22.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (342,08KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.22.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (329,96KB)