Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.20.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów" /IV POSTĘPOWANIE/

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00301926/01 z dnia 2022-08-11 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0030192601 z dnia 2022-08-11.pdf (172,36KB)

PDFSWZ Polski Ład Popielów IV-sig.pdf (718,96KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip (43,64MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (531,21KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (70,24KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (262,76KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (59,10KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (55,16KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (54,20KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (56,60KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (56,99KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (151,83KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.20.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (628,00KB)

ZIPInwentaryzacja obiektu.zip (2,84MB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 06.09.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 06.09.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0031910701 z dnia 2022-08-25.pdf (38,28KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.20.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (364,38KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.20.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (370,68KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.20.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (370,86KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0039027801 z dnia 2022-10-13.pdf (68,88KB)