Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 8 stycznia 2009r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVI-178-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. - w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.xls (1,36MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-179-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie gminy do projektu.doc (31,00KB)

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 5 lutego  2009r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-180-2009 z dnia 5 lutego 2009 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2009r.doc (25,00KB)
DOCzał do uchwały Nr XXVII-180-2009 z dnia 5 lutego 2009.doc (91,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-181-2009 z dnia 5 lutego 2009 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (24,00KB)
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-181-2009.doc (80,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-182-2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc (23,50KB)
DOCXzał nr 1 do uchwały nr XXVII-182-2009.docx (12,53KB)
DOCXzał.nr 2 do uchwały nr XXVII-182-2009.docx (13,82KB)
DOCXzał nr 3 do uchwały nr XXVII-182-209.docx (12,78KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-183-2009 z dnia 5 lutego 2009 w sprawie określenia górnych stawek za wywóz odpadów.doc (43,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-184-2009 z dnia 5 lutego 2009 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Karłowicach.doc (23,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVII-185-2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (207,00KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXVII-186-2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr XIII-87-2007.docx (11,92KB)

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 19 utego  2009r.

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 26 marca  2009r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-188-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVII-180-2009.doc (27,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIX-189-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (148,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-190-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu opolskiego.doc (27,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-191-2009 z dnia 26 marca 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-183-2009.doc (33,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-192-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.doc (31,50KB)

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 23 kwietnia  2009r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-193-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy i udzielenia absolutorium.doc (24,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-194-2009 z dnia 23.04.2009r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania.doc (108,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXX-195-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (114,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-196-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc (44,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-197-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc (24,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-198-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc (24,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-199-2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.doc (24,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-200-2009 z dnia 23.04.2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.doc (62,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-201-2009 z dnia 23.04.2009 r. sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.doc (63,50KB)

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 18 czerwca  2009r.
 

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-202-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013.doc (30,50KB)
DOCstrona tytułowa.doc (401,50KB)
PDFGMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 - www.pdf (1,64MB)
DOCzałącznik nr 1 Wykaz obiektów na terenie Gminy Popielów.doc (100,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-203-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny.doc (55,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-204-2009 z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starych Siołkowicach.doc (26,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI- 205-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Karłowicach.doc (31,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-206-2009 z dnia 18 czerwca 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr IX 78 2003.doc (70,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXI-207-2009 z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.xls (219,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-208-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2008 rok.doc (29,50KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI-208-2009.pdf (1,11MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-209-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2008 rok-GBP.doc (30,50KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI-209-2009.pdf (1,57MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-210-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2008 rok-SCKTiR.doc (30,50KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI-210-2009.pdf (1,52MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-211-2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2010.doc (42,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-212-2009 z dnia 18.06.2009 r w sprawie wyrażenia na przystąpienie do Stowarzyszenia LGR Opolszczyzna.doc (30,00KB)

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 8 sierpnia 2009r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXII-213-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.xls (200,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-214-2009 z dnia 6 .08.2009 w sprawie zaciągnięciea pożyczki -kanalizacja Karłowice-Kurznie-WFOŚiGW.doc (53,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-215-2009- z dnia 6.08.2009 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki -kanalizacja Karłowice-Kurznie-środki unijne.doc (51,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-216-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki -Budowa drogi Nowe Siołkowice.doc (50,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXII-217-2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r w sprawie rozpatrzenia skargi.docx (13,53KB)
DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXXII-217-2009.docx (13,19KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-218-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.doc (31,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-219-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nsbycie nieruchomości.doc (30,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-218-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.doc (31,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-219-2009 z dnia 6.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.doc (30,50KB)
 
Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 11 września 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/220/2009 dotycząca uchwalenia Planów Zagospodarowania Przestrzennego zaostanie zamieszczona na stronie Biuletynu po akceptacji przez Wydział Infrastruktury i Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Opolu .Plany zostały opublikowane w Dzienniku Urzedowym woj.opolskiego .Dostęp do elektronicznych Dzienników  www.duwo.opole.uw.gov.pl/

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi.doc (842,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-221-2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.doc (37,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-222-2009 z dnia 11 września 2009r.w sprawie przejęcia od Wojewody Opolskiego wykonywanie zadań.doc (28,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-223-2009 z dnia 11 września 2009r.w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc (51,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-224-2009 z dnia 11 września 2009 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009.xls (102,00KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-225-2009 z dnia 11 września 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi -1.docx (12,79KB)
DOCXZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-225-2009.docx (14,21KB)

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 22 października  2009r.

 DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-226-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (30,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-227-2009 z dnia 22.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.doc (61,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-228-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z.doc (39,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-229-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego.doc (50,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-230-2009 z dnia 22 pażdziernika 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu-Opolska eSzkoła.doc (36,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-231-2009 z dnia 22.10.2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.xls (226,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXXIV-232-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie zaciągnięcięcia kredytu -budowa drogi Nowe Siołkowice.doc (48,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXXIV-233-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie zaciągnięcięcia kredytu -kanalizacja Karłowice-Kurznie.doc (50,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-234-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zagosp centrum wsi STS.doc (46,00KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-235-2009 z dnia 22 października 2009 r w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości.docx (12,32KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-236-2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Planu Odnowy Miejscowości w Karłowicach.docx (11,94KB)
DOCXzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-236-200.docx (12,80KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-237-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy.docx (13,15KB)
DOCXPLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE DO ZREALIZOWANIA W OKRESIE 2007 POPIELÓW.docx (24,31KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-238-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..doc (89,50KB)

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 4 grudnia  2009r.

 DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-239-2008 z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc (49,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-240-2008 z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzan.doc (49,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-241-2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat.doc (34,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-242-2009 z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie odpłatnego nabycia działek 756 32 756 44 ,756 45,756 7, 756 46, 756 47 ,756 42 km 5.doc (30,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-243-2009 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały.doc (28,50KB)
DOCX`Uchwała Rady Gminy Nr XXXV-244-2009 z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy.docx (13,33KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-244-2009.doc (50,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-245-2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla SLKD Stobrawski Zielony Szlak.doc (33,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr XXXV-246-2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.xls (263,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-247-2009 z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości.doc (26,00KB)

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach w dniu 29 grudnia  2009r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-248-2009 z dnia 29.12.2009 r w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009.xls (248,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-249-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają w 2009 roku.xls (42,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-250-2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.xls (1,73MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXXVI-251-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc (48,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-252-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zagosp centrum wsi STS.doc (47,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXXVI-253-2009 z dnia 29.12.2009 w sprawie zaciagnięcia kredytu.doc (51,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-254-2009 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (26,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-255-2005 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zgłoszenia Wójta Gminy jako kandydata na Europejczyka 2009r..doc (25,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256- 2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2010.doc (26,50KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI-256-2008 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.doc (41,00KB)