Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.19.2022.TJ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkół w Opolu i Brzegu w roku szkolnym 2022/2023

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkół w Opolu i Brzegu w roku szkolnym 2022/2023", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00292147/01 z dnia 2022-08-04 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0029214701 z dnia 2022-08-04.pdf (187,38KB)

PDFSWZ-sig.pdf (621,10KB)

PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (161,95KB)

PDFZałącznik Nr 2A do SWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr I.pdf (325,87KB)

PDFZałącznik Nr 2B do SWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr II.pdf (322,83KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (37,01KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (27,57KB)

PDFZałącznik Nr 5 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (156,14KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.19.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (373,42KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.19.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (383,01KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I ORAZ ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.19.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu części (BIP)-sig.pdf (366,47KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0032713201 z dnia 2022-08-31.pdf (77,98KB)