Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.18.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023 (III postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00287493/01 z dnia 2022-08-02 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (175,79KB)
PDFSWZ - Dowóz dzieci-sig.pdf (732,64KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (208,28KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (281,55KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (36,13KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,26KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (27,71KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (24,12KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu usług.docx (23,28KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (25,61KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.docx (24,48KB)
DOCXZałącznik Nr 10 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (26,04KB)
PDFZałącznik Nr 11 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (153,04KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.18.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie-sig.pdf (333,85KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.18.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (339,56KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PDFPismo BOS.271.18.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (323,22KB)