Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.17.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina (III postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00287421/01 z dnia 2022-08-02 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (226,58KB)
PDFSWZ - Dostawa sprzętu komputerowego-sig.pdf (695,40KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zestawienie asortymentu).pdf (427,09KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (344,03KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (149,90KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (141,22KB)
DOCXZałącznik nr 5.a. do SWZ - dla części a.docx (157,64KB)
DOCXZałącznik nr 5.b. do SWZ - dla części b.docx (158,35KB)
DOCXZałącznik nr 5.c. do SWZ - dla części c.docx (158,33KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (189,74KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.17.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie-sig.pdf (386,30KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.17.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (391,30KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI a, b, c

PDFPismo BOS.271.17.2022.BK Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części a, b, c (BIP)-sig.pdf (415,12KB)