Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.13.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów" /III POSTĘPOWANIE/

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022BZP 0023142401 z dnia 2022-06-30 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0023142401 z dnia 2022-06-30.pdf (241,54KB)

PDFSWZ Polski Ład Popielów III-sig.pdf (730,60KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip (41,32MB)

PDFZałącznik Nr 2A do SWZ - Projekt umowy dla cz. I.pdf (532,66KB)

PDFZałącznik Nr 2B do SWZ - Projekt umowy dla cz. II.pdf (530,72KB)

PDFZałącznik Nr 2C do SWZ - Projekt umowy dla cz. III.pdf (530,96KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (73,96KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (263,48KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (265,06KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (261,84KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (260,92KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (263,86KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx (263,71KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (169,44KB)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert-sig.pdf (395,70KB)
PDFZałącznika nr 11 do SWZ – Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa.pdf (745,80KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (39,52KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 22.07.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2022 r. godz. 12:00

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (368,61KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (381,75KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:'

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (365,48KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0032833601 z dnia 2022-09-01.pdf (88,68KB)