Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.13.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów" /III POSTĘPOWANIE/

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022BZP 0023142401 z dnia 2022-06-30 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0023142401 z dnia 2022-06-30.pdf

PDFSWZ Polski Ład Popielów III-sig.pdf

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip

PDFZałącznik Nr 2A do SWZ - Projekt umowy dla cz. I.pdf

PDFZałącznik Nr 2B do SWZ - Projekt umowy dla cz. II.pdf

PDFZałącznik Nr 2C do SWZ - Projekt umowy dla cz. III.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert-sig.pdf
PDFZałącznika nr 11 do SWZ – Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 22.07.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2022 r. godz. 12:00

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:'

PDFPismo BOS.271.13.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf