Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.12.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00209770/01 z dnia 2022-06-15 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE, SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08da4dd2-894e-1da7-0c0a-23000dc4844f.pdf (178,33KB)
PDFSWZ-sig.pdf (754,49KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (208,64KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (281,51KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (37,37KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,60KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (27,93KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (24,06KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu usług.docx (23,28KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (25,66KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.docx (24,46KB)
DOCXZałącznik Nr 10 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (27,02KB)
PDFZałącznik Nr 11 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (153,73KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.pdf (145,46KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (315,00KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PDFPismo BOS.271.12.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (319,52KB)