Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.11.2022.TJ „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00207516/01 z dnia 2022-06-14 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0020751601 z dnia 2022-06-14.pdf (170,52KB)

PDFSWZ-sig.pdf (802,53KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (17,48MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (435,13KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (74,76KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (62,25KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (63,96KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (60,51KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (59,53KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (60,64KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (62,52KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (121,35KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.11.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (400,90KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 05.07.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 05.07.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0022293601 z dnia 2022-06-24.pdf (36,89KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

PDFPismo BOS.271.11.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ II.pdf (194,03KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.11.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (352,32KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.11.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (326,58KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.11.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (365,48KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0029596201 z dnia 2022-08-08.pdf (68,14KB)