Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.9.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00191666/01 z dnia 2022-06-02 wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 08da4487-ed99-1234-bf84-28000c664f87.pdf (359,45KB)
PDFSWZ-sig.pdf (727,52KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zestawienie asortymentu).pdf (688,82KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (353,84KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (154,19KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (141,40KB)
DOCXZałącznik nr 5.1. do SWZ - dla części 1.docx (157,72KB)
DOCXZałącznik nr 5.2. do SWZ - dla części 2.docx (158,19KB)
DOCXZałącznik nr 5.3. do SWZ - dla części 3.docx (157,80KB)
DOCXZałącznik nr 5.4. do SWZ - dla części 4.docx (157,39KB)
DOCXZałącznik nr 5.5. do SWZ - dla części 5.docx (143,60KB)
DOCXZałącznik nr 5.6. do SWZ - dla części 6.docx (157,39KB)
DOCXZałącznik nr 5.7. do SWZ - dla części 7.docx (157,51KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (189,74KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie-sig.pdf (411,71KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (407,72KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA (część 2, 3, 4, 5 i 6)

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 3, 4, 5 i 6-sig.pdf (396,76KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 1 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 7

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o wyborze oferty w części 1 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 7 (BIP)-sig.pdf (390,45KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1

PDFPismo BOS.271.9.2022.BK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1-sig.pdf (386,07KB)