Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.

- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-257-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiekty.doc
- PDFUchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r..pdf
-PDFUchwała NR XXXI_259_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r Plan zagospodarowania przestrzennego Stare Siołkowice.pdf
-PDFUchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.-plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf
-PDFUchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r.Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf
PDFUchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r..pdf
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-261 2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia planów pracy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-262-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-263-2006 z dnia 3 lutego 2006r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-264-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXI-265-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXI-266-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-267-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.doc
- DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-267-2006.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-268-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.doc
- DOCzał.do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-268-2006 z dnia 16 marca 2006r..DOC
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-269-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie współdziałania między gm. Popielów a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-270-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV-203-2005 z dnia 23 marca 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-271-2006 zdnia 16 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-272-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXII-273-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-274-2005 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego-PROWOD.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-275-2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr VIII-69-2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXII-276-2006 z dnia 16 marca 2006r.w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXXII-257-2006.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-277 -2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-278-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-279-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-280-2006 z dnia 20 kwietnia 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-281-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXXII-263-2002 z dnia 4 lipca 2002r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-282-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII-279-2006.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-283-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmian w planie budżetu.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-284-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-285-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego sumę ustaloną w budżecie.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-286-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy.doc
- DOCZał do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-286-2006.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-287-2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII-236-2005 z dnia 26 października 2006r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-288-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-289-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-290-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmiany imienia PSP w Karłowicach.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-291-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-292-2006 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-293-2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Popielów.doc
- DOCSTRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE POPIELÓW.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2006 z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie zmiany w uchwale budżetowej-XXX-245-2005.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-295-2006 z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie upoważnieni do podpisania umowy-rekultywacja-ZPORR.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-296-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie upoważnieni Wójta do podpisania umowy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-297-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania umowy-ścieżki-ZPORR.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-299-2006 z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-300-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. - w sprawie umarzania należności pieniężnych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-301-2006 z dnia 22 czerwca 2006r. - w sprawie trybu o udzielenie dotacji.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-302-2006 z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr Nr XXXV-303-2006 z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-304-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-248-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-305-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-249-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-306-2006 w sprawie odpowiedzi na skargę.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-306-2006 w sprawie odpowiedzi na skargę.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-307-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie odpowiedzi na skargę -2.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-308-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXX-248-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-309-2006 z dnia 20 lipca 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Popielów w roli partnera do przedsięwzięcia.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-310-2006 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-311-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-312-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-313-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania scieków.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-314-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie szkół do projektu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-315- 2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie określenia zasad zwrotu świadczeń z zakresu pomocy społecznej.doc
- DOC`Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII-316-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Popielów.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-317-2006-z dnia 21 września 2006r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2006r.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-318-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-319-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-320-2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie zaciągnięcie pożyczki -rekultywacja wysypiska.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-321-2006 z dnia 24 października 2006r.w sprawie zmiany w budżecie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-322-2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie uchylenia uchwały.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-323-2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy.doc 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę