Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.8.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów" /II POSTĘPOWANIE/

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022BZP 0018915001 z dnia 2022-06-01 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0018915001 z dnia 2022-06-01.pdf (172,78KB)

PDFSWZ Polski Ład Popielów II-sig.pdf (744,08KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip (41,32MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (520,56KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (71,54KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (262,68KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (58,46KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (55,11KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (54,08KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (56,59KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (57,73KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (151,66KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.8.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (378,25KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.8.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (367,03KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.8.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (135,64KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0021616001 z dnia 2022-06-21.pdf (59,33KB)