Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.7.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00138473/01 z dnia 2022-04-28 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0013847301 z dnia 2022-04-28.pdf (172,82KB)

PDFSWZ Polski Ład Popielów-sig.pdf (723,51KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - PFU.zip (41,21MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (520,56KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (71,17KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (262,72KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (60,80KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (55,11KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (54,14KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (56,57KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (57,77KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (150,07KB)

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Zmiana SWZ-sig.pdf (412,31KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24.05.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0015589401 z dnia 2022-05-12.pdf (36,80KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (393,31KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (355,41KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (344,78KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.7.2022.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (324,65KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 00175235 z dnia 2022-05-25.pdf (59,62KB)