Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 24 stycznia 2008r.
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-100-2008 z dnia 24 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia GPRPA na rok 2008.doc (24,50KB)
DOCzałącznik do uchwały Nr XV-100-2008 z dnia 24 stycznia 2008r.doc (90,00KB)
DOCwzór wniosku o dofinansowanie programów profilaktyki.doc (30,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-101-2008 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc (23,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XV-102-2008 z dnia 24 stycznia 2008r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2008.xls (94,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-103-2008 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcie kredytu.doc (43,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XV-104-2007 w sprawie nadania nazwy ulicy w Karłowicach część działki nr 269 42 km2.doc (23,00KB)
JPEGzał do uchwały Nr XV-104-2007.jpg (99,74KB)
DOCUchwała Rady Gminny Nr XV-105-2008 z dnia 24 stycznia 2008 r w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały.doc (51,00KB)


 DOCXPLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2008.docx (14,96KB)
 DOCPLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU na rok 2008.doc (54,50KB)
 DOCPLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDNOŚCI I SPRAW SPOŁECZNYCH.doc (46,00KB)

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 21 lutego 2008r.

RTFUchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.rtf (219,24KB)
DOCUchwała rady gminy Nr XVI-107-2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV-203-2005.doc (29,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-108-2008 z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc (39,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-109-2008 z dnia 21 lutego 2008r w sprawie określenia zasad zbywania,nabywania, obciążania nieruchomości.doc (108,50KB) 

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 27 marca  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-112 -2008 z dnia 27 marca 2008r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2008.doc (24,00KB)
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr XVII-112-2008.doc (79,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-113-2008 z dnia 27 marca 2008- w sprawie wprowadzenia zmiany- utworzenia rachunków dochodów własnych.doc (30,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVII-114-2008 z dnia 27 marca 2008r.w sprawie zmiany w budżecie.xls (120,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-115-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr I-4-2006.doc (23,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-116-2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wystapienia ze ZGŚO.doc (23,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII -117- 2008 z dnia 27 marca 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII 109 2008.doc (68,50KB)

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 17 kwietnia  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-118-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy i udzielenia absolutorium.doc (23,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-119-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej.doc (44,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XVIII-120-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (196,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-121-2008 z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc (43,50KB)


Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 29 maja   2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-122-2008 z dnia 29 maja 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc (32,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-123-2008 z dnia 29 maja 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc (32,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-124-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc (32,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-126-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.doc (26,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-127-2008 z dnia 29 maja 2008r w sprawie ustalenie miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójtowi Gminy.doc (27,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-128-2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Popielów i dalszej kontynuacji budowy wałów.doc (23,50KB)
DOCZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XIX-128-2008.doc (22,00KB)

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 26 czerwca   2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-129-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Z wiedzą w przyszłość.doc (31,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-130-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Moje przedszkole oknem na świat.doc (31,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-131-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.doc (26,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-132-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zabezpieczenia umowy na dofinansowanie projektu.doc (25,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-133-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania za 2007 rok-SCKTiR.doc (24,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-134-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania GBP za 2007 rok.doc (24,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-135-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu.doc (60,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX- 136-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.doc (34,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr XX- 137 -2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków.xls (31,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-138-2008 z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmiany do uchwały Nr VIII 50 2007 z dnia 22 maja 2007.doc (25,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-139-2008 z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.doc (36,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-140-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX-262-2006.doc (26,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-141-2008 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Aktywne kobiety trzonem rodziny.doc (23,50KB)

 

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 11 września  2008r.

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-142-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przyjęcia do rezalizacji projektu-Aktywne Kobiety Trzonem Rodziny.doc (26,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-143-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu-POKL-Moje przedszkole.doc (32,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-144-2008 z dnia 11 września 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII 109 2008.doc (63,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-145-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.doc (23,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-146-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak.doc (23,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-147-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Popielów do Rady Programowej.doc (22,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-148-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.xls (287,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-149-2008 z dnia 11 września 2008r. udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu Dolina.doc (32,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-150-2008 z dnia 11 września 2008r w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Samorządu Województwa Opolskiego.doc (25,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-151-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP.doc (27,00KB)
DOCzał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-151-2008.doc (91,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-152-2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu strzeleckiego.doc (31,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-153-2008z dnia 11 września 2008r. - w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków-boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum.doc (24,50KB)

 Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 30 października   2008r.
 

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXII-154-2008 z dnia 30 października 2008r.w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (230,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-155-2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.doc (60,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-156-2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy.doc (101,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-157-2008 z dnia 30 paxdziernika 2008r w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr IX-61-2007.doc (23,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII -158- 2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.doc (64,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII- 159-2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.doc (62,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII- 160-2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej polożonej w Lubieniach przy ulicy Popielowsk (1).doc (62,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-161-2008 z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny budynku jednorod.doc (62,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-162-2008 z dnia 30 października 2008r - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009.doc (28,50KB)

Uchwała Rady Gminy podjeta na nadzwyczajnych obradach sesji z dnia 21 listopada   2008r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIII-163-2008 z dnia 21 listopada 2008r. w sorawie zmian w budżecie gminy na 2008r.xls (112,00KB) 

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 4 grudnia  2008r.
 
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-164-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc (47,50KB) 
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-165-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowegozaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.doc (48,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-166-2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.doc (41,00KB)
DOCUchwała Rady gminy Nr XXIV-167-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.doc (55,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-168-2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP.doc (23,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-169-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości zabudow.doc (62,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-170-2008 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim.doc (23,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIV-171-2008 z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie -zmian w budżecie.xls (198,50KB)

Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 30 grudnia  2008r.

XLSUchwała Rady Gminy Nr XXV-172-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie.xls (198,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV- 173- 2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2009.doc (22,50KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXV-173-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.doc (38,50KB)
DOCUchwała rady Gminy Nr XXV-174-2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek.doc (107,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-175-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku mieszkaniowego.doc (45,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-176-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród.doc (45,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-177-2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do URG XVIII-121-2008 z 17 kwietnia 2008.doc (43,00KB)Uchwały Rady Gminy podjete na obradach sesji z dnia 8 stycznia 2009r.

 XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVI-178-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. - w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.xls (1,36MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-179-2009 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie gminy do projektu.doc (31,00KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)