Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 28 kwietnia 2022 roku

Skany:

PDFProjekt uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2021 rok
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/338/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2022
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/340/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/341/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/343/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

Pliki w formie dostępnej:

PDFProjekt uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2021 rok
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/338/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2022
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/340/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/341/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok
PDFProjekt uchwały Nr XLVI/343/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach