Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.6.2022.TJ Remont drogi gminnej – ul. Lubieńska w miejscowości Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej – ul. Lubieńska w miejscowości Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00108179/01 z dnia 2022-04-04 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0010817901 z dnia 2022-04-04.pdf (170,22KB)

PDFSWZ-sig.pdf (762,16KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (4,64MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (393,17KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (37,62KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,00KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (26,72KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (23,96KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (22,99KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (23,87KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (26,76KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (113,82KB)

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.6.2022.TJ Odpowiedzi na pytania do SWZ-sig.pdf (417,39KB)

PDF17_D-07.06.02 urządzenia BRD Popielów Lubieńska.pdf (165,30KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 25.04.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 25.04.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0011850701 z dnia 2022-04-12.pdf (37,28KB)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.6.2022.TJ Zmiana SWZ-sig.pdf (433,47KB)

PDFDocelowa organizacja ruchu - Popielów ul. Lubieńska.pdf (523,18KB)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 27.04.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 27.04.2022 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0013055701 z dnia 2022-04-22.pdf (37,28KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

PDFPismo BOS.271.6.2022.TJ Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (371,59KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.6.2022.TJ Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (234,10KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.6.2022.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (387,20KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0017137501 z dnia 2022-05-23.pdf (68,62KB)