Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 30 marca 2022 roku

Skany:
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego (388,10KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/328/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów (451,88KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (479,38KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 (1,07MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 - autopoprawka (1,56MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/331/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Popielów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027 (226,46KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/332/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów "Klubu Senior+" w miejscowości Stare Siołkowice, realizowanego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 (66,39KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zamiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (1,67MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok (1,27MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Popielów (303,80KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia (1,65MB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego (161,12KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/328/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów (319,54KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (825,39KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 (2,23MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 - autopoprawka (1,07MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/331/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Popielów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027 (75,28KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/332/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów "Klubu Senior+" w miejscowości Stare Siołkowice, realizowanego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 (222,97KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zamiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (3,46MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok (2,59MB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Popielów (835,86KB)

PDFProjekt uchwały Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia (1,28MB)