Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 30 marca 2022 roku

Skany:
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

PDFProjekt uchwały Nr XLV/328/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLV/331/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Popielów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027

PDFProjekt uchwały Nr XLV/332/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów "Klubu Senior+" w miejscowości Stare Siołkowice, realizowanego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022

PDFProjekt uchwały Nr XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zamiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia

Pliki w formie dostępnej:
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

PDFProjekt uchwały Nr XLV/328/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na lata 2022-2027 kontynuacji realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLV/331/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Popielów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027

PDFProjekt uchwały Nr XLV/332/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów "Klubu Senior+" w miejscowości Stare Siołkowice, realizowanego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022

PDFProjekt uchwały Nr XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zamiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

PDFProjekt uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia