Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 23 stycznia 2007r
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2007 z dnia 23 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia GPRPA na 2007r..doc
-DOCzałącznik do uchwały Nr IV-14-2007.doc

-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc
-DOCPLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2007.doc
-DOCPLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU na rok 2007.doc
-DOCPLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDNOŚCI I SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2007.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-16-2007 z dnia 23 stycznia 2007r w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.doc
-DOCUchwała Rady gminy Nr IV-17-2007 z dnia 23 stycznia 2007 r w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-18-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu dot. zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-19-2007 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały II-05-2006 z 5 grudnia 2006 r.doc
-XLSUchwała Rady Gminy Nr IV-20-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.xls
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-21-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-22-2007 z dnia 23 stycznia 2007r.w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-23-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych w Nowych Siołkowicach.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-24-2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wydzielenia części nieruchomości.doc

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 22 lutego 2007r

-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-25-2007 z dnia 22 lutego 2007 w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Stobrawie.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-26-2007 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-27-2007 z dnia 22 lutego 2007r.w sprawie utworzenia samorządowej insyutucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-28-2007 z dnia 22 lutego 2007r w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Popielowie w sprawie likwidacji GOK.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-29-2007 z dnia 22 lutego 2007r w sprawie utworzenia samorządowej insyutucji kultury pod nazwą Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
-XLSUchwała Rady Gminy Nr V-30-2007z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2007.xls
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-31-2007 z dnia 22 lutego 2007 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Popielów-Karłowice na terenie gminy Popielów.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr V-32-2007 z dnia 22 lutego 2007 w sprawie załatwienia skargi na działanośc Wójta Gminy.doc
-DOCzałącznik do uchwały Rady Gminy Nr V-32-2007.doc

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 29 marca 2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-33-2007 z dnia 29 marca w sprawie nadanie statutu GBP.doc
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr VI-33-2007 z dnia 29 marca 2007r..doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-34-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania statutu SCKTiR.doc
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr VI-34-2007 z dnia 29 marca 2007r.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-35 -2007 z dnia 29 marca 2007r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2007.doc
DOCProgram Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr VI-36-2007 z dnia 29 marca 2007r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2007.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-37-2007 z dnia 29 marca 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-38-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-39-2007 z dnia 29 marca 2007 r w sprawie powiadomienia o obowiązku złozenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-40-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia warunków odpołatności za pomoc w zakresie dożywiania.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-41-2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie załatwienia skargi na działaność Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.doc
DOCzał do uchwały Rady Gminy Nr VI-41-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-42-2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powiedomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy.doc

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 26 kwietnia 2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-43 -2007 z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006r..doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-44-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji PSP w Stobrawie.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-45-2007 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów PSP.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-46-2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr VII-47-2007 z dnia 26 04.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy-zmiany w budżecie.xls

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 22 maja  2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-48-2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości połozonej w Starych Kolniach.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-49-2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Popielowie.doc
DOCUchwał Rady Gminy Nr VIII-50-2007 z dnia 22 maja 2007r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-51-2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr VIII-52-2007z dnia 22 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.xls

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 21 czerwca 2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-53-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Popielów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-54-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Popielów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-55-2007 z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Szkoła na Tak.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-56-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia o dokonaniewpisu do ewidencji działalności gospodarczej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-57-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr IX-58-2007 z dnia 21 czerwca 2007r w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-59-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie-SPO-Remont swietlicy-Kurznie.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-60-2007 z dnia 21 czerwca 2007r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki prefinansowanie-SPO-Remont swietlicy-Stare Kolnie.doc
DOCUchwała rady Gminy Nr IX-61-2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia zasada na jakich sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży.docUchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 23 sierpnia  2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr X-62-2007 z dnia sierpnia 2007r w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-63-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy w Popielowie NR XXXI- 263- 2006 z dnia 3 lutego 2006r.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-64-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r.intencyjna w sprawie zabezpieczenia i zwiększenia wkładu własnego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-65-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie odpłatnego nabycia działki 360 km 4 w Nowych Siołkowicach.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-66-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr X-67-2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls


Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 27 września  2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-68-2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-69-2007 z dnia 27 września 2007 r w sprawie wyboru ławników do Sądu pracy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-70 -2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie-zwolnienia z podatku od nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-71-2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie określenia stawek podatków na 2008r.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr XI-72-2007 z dnia 27 września 2007r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-73-2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych w Nowych Siołkowicachv działeki 9 i 95 na działki 378 i 353.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-74-2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-75-2007 z dnia 27 września 2007r.w sprawie zbycie w przetargu nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-76-2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX 53 2007.doc


Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 8 listopada   2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-77-2007 z dnia 8 listopada 2007 w sprawie zmiany uchwały NrIX 54 2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-79-2007 z dnia 8 listopada 2007r w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XII-80-2007 z dnia 8 listopada 2007 w sprawie zmiany w budzecie gminy na 2007r.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-81-2007 z dnia 8 listpada 2007 w sprawie uzupełnienia zgłoszeń sołectw do Programu Odnowa Wsi.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-82-2007 z dnia 8 listopada 200-7r w sprawie zgłoszenia sołectw do programu Odnowy Wsi.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Popielów Nr XI 75 2007.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-84-2007 z dnia 8 listopada 2007 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Popielów Nr XI 74 2007 z dnia 27 września 2007r.doc


Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 6 grudnia    2007r

DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-85-2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Popielów na lata 2007 2012.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-86-2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-87-2007 z dnia 6 grudnia 2007r w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2007-2013.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-88-2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy NR XIII-90-2007 z dnia 6 grudnia 2007 w sprawie oznajmienia zamiaru wystapienia ze ZGŚO.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2007z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r..xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-92-2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-93-2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze III kw. 2007r..doc

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 28 grudnia    2007r

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIV-94-2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2007.xls
XLSUchwała Rady Gminy Nr XIV-95-2007 z dnia 28 grudnia 2007r. -w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.xls

DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-96-2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-97-2007 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-98-2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV- 99- 2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2008.doc
DOCPlan Pracy Rady Gminy na rok 2008.doc

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę