Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

PDFOgłoszenie nr 2022-14403-95178.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski - ścieżka etap III-sig.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia-sig.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf

PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_95178.pdf