Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”

Popielów, 22 lutego 2022r.

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.3.2021.IM

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

W związku z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zawiadamia strony postępowania iż w dniu 22.02.2022 r. na wniosek Metal-MR Sp. z o.o. zostało wydane postanowienie  nr BOS.6220.3.2021.IM, którym zawieszono postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”.

Z treścią ww. postanowienia oraz ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, 46-090 Popielów, parter, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia służy prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

PDFPostępowanie o zawieszeniu postępowania_Metal MR-dostępne (698,01KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania_Metal MR (46,08KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania_Metal MR- dostępne (618,33KB)
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania_Metal MR (87,31KB)