Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.02.2022r. znak: BOS.6220.4.2021.RZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”

Popielów, 14.02.2022r

Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.6220.4.2021.RZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 14.02.2022r. znak: BOS.6220.4.2021.RZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami/postanowieniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym pod nr 77 427 5853.

W dniu 14.02.2022r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popielów na okres 14 dni.

 

PDFObwieszczenie_podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji-skan.pdf
PDFObwieszczenie_zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji-skan.pdf
PDFObwieszczenie_zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji.pdf
PDFDecyzja nr BOS.6220.4.2021.RZ-skan.pdf
PDFDecyzja nr BOS.6220.4.2021.RZ.pdf
PDFObwieszczenie_podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji.pdf