Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.

- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-179-2004 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2005r..doc
- DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXII-179-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-180-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
- DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-180- 2005 z dnia 27 stycznia 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-181-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie odstapienia od lokalizacji w studium.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-182-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-183-2005 z dnia 27 stycznia 2005r.w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Karłowice.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-184-2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Rybna.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-185-2004 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stare Siołkowice.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-186-2004 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Stobrawa.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-187-2004 z dnia 27 stycznia 2005r.w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-188-2004 z dnia 27 stycznia 2005 r.w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy..doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIII-189-05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-190-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie odrestaurowania napisu z pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy ArmUchwała Rady Gminy Nr XXIII-189-05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-191-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków za warunki pracy dla nauczycieli .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-192-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-193-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-194-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-195-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa oraz innych składników wynagrodzenia.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-196-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-197-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-198-2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie o uchylenia Uchwały Nr XXI-175-2005 w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Stobrawie.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIV-199-2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy .xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-200-2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX-175-2001 z dnia 26 lutego 2001r..doc
- DOCUuchwała Rady Gminy Nr XXIV-201-2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI-124-2004 z dnia 3 czerwca 2004r..doc
- DOCUchwała Nr XXIV-202-2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i logopedów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-203-2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla ucznów z gminy Popielów .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-204-2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Popielów sprawie wynagrodzenia Wójta.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-205-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r..doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXV-206-2005-z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-207-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-208-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany w programie profilaktyki.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-209-2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIII-189-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-210-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów studium Popielów.doc
- DOCZałącznik nr 3 do uchwały Nr XXV-210-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-211-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Popielów.doc
- RTFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-212-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.rtf
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVI-213-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2005r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-214-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze EFRWP.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-215-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcie kredytu .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-216-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie zadania modernizacja elewacji PSP Karlowice.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-217-2005 z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-218-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII-148-2005 z dnia 28.10.2004r..doc
- DOCZał do uchwały Rady Gminy Nr XXVI-218-2005 z dnia 23 czerwca 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVI-219-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia popracia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVII-221-2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2005r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-222-2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-223-2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI-212-2005 z dnia 23 czerwca 2005r. uchwalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-224-2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie szkół do programu Szkoła marzeń.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-225-2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-226-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2005r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-227-2005 - z dnia 26 października 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu Remont Domu Kultury w Karłowicach.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-228-2005 z dnia 26 października 2005r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu Remont Domu Ludowego w Rybnej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-229-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie-ZPORR-Modernizacja ośrodków zdrowia.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-230-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-222-2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-231-2005 z dnia 26 października 2005r. - w sprawie określania zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-232-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-233-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-234-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania-pracowników GOPS.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-235-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-236-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Kurznie.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVII-236-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Kurznie.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII--237-2005 z dnia 26 października 2005 w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Stare Kolnie.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-238-2005 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.doc
-XLSUchwała Rady Gminy Nr XXIX-238-2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.xls
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-239-2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-240-2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śr.transp.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-241-2005z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia opłaty targowej.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-242-2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-243-2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-244-2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jedn.pmoc..doc
-XLSUchwała Rady Gminy Nr XXX-245-2006-w sprawie uchwalenia budzetu na 2006 rok-publ.xls
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-246-- 2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2006r..doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-247-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2006.doc
-DOCzał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXX-247-2005 z dnia 29 grudnia 2005r..doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-248-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania na 2006.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-249-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-250-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-251-2005 z dnia 29 grudnia 2005r.w sprawie zbycia nieruchomości.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-252-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-253-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zgłoszenia Wójta Gminy jako kandydata na Europejczyka 2005r..doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-255-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie zadania pn. Remont Domu Kultury w Karłowicach.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr XXX-256-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie zadania pn.Remont Domu Ludowego w Rybnej.doc

-