Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004

- DOCchwała Rady Gminy Nr XII-99-2004 z dnia 26.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004..doc
- XLSZałączniki do Uchwały Budżetowej XII-99-2004.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-100-2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-101-2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały.doc
- XLSZałącznik do URG XII-101-2004 Inwestycje wieloletnie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-102-2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-103-2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-104-2004 w sprawie uznania za użytek ekologiczny łąki z pozostawionymi naturalnej sukcesji płatem nieużytkowanej roślinności.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII- 105-2004 z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-106-2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie powołania na Sekretarza Gminy.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-107-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie107.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-108- 2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-109-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie upowaznienia Kierwonika GOPS do wydawania decyzji.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-110-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS do wydawania decyzji.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-111-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-112-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-113-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-114-2004 z dnia 31 marca 2004r.- w sprawie trybu o udzielenie dotacji.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-115-2004 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIII-116-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-117-2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-118-2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie uchylenia uchwały .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-119-2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-120-2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-121-2004z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XIV-122-2004-z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany w budżecie.xls
- XLSzał. do Uchwały Rady Gminy Nr XIV-122-2004-z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie zmian w budżecie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIV-123-2004 w sprawie konieczności budowy zbiornika Racibórz Dolny.doc
- DOCUchwała Rady Gminy w Popielowie Nr XVI-124-2004 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XVI-125-2004-zmiany w budżecie gminy.xls
- XLSZał do uchwały Nr XVI-125-2004-zmiany w budżecie gminy.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-126-2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIII-114-2004.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-127-2004 intencyjna w sprawie zaciągnięcie kredytu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-128-2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-132-2004 w sprawie przystąpienia do projektu E urząd.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-133-2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki WFOŚ.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-129-2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa opolskiego.doc
- DOCUchwała rady Gminy Nr XVI-130-2004 w sprawie zbycia bezprzetargowej nieruchomości na rzecz najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-131-2004 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-132-2004 w sprawie przystąpienia do projektu E urząd.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVI-133-2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki WFOŚ.doc
- DOCUchwała Rady Gminy NrXVII-134-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-135-2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XVII-136-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na rok 2004. xls.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-137-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn.Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno-socjalnym w Starych Siołkowicach etap II.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-138-2004 z dnia 16 września 2004r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale rady Gminy Nr XXXIII-275-2002 z dnia 29 sierpnia 2002r. z późn.zm.doc
- XLSZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XVII-138-2004 z dnia 16 września 2004r.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-139-2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXIV-209-2001 z dnia 30 sierpnia 2001r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-140-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie powołania komisji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-141-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-142-2004 w sprawie przyjęcia do realizacji i współfinansowania w roku 2005 zadania pn. Modernizacja ośrodków zdrowia.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-143-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji i współfinansowania zadania w latach 2005 i 2006 pn. Budowa boisk spotrowych przy Gimnazjum.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-144-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie przyjęcia- Opisu planowanych do relaizacji zadań wraz z uzasadnieniem-.doc
- DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XVII-144-2004 wnioski SPO.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-145-2004r.intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów w latach 2005-2006 w działaniu SPO.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-146-2004 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI-133-2004 z dnia 3czerwca 2004r. zmiana uchwały-zaciągnięcie pożyczki WFOŚ.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-147-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 .08.br. na działanośc Wójta Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-147-2004 z dnia 16 września 2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 .08.br. na działanośc Wójta Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-148-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-149-2004 z dnia 28 paxdziernika 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-150-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-151-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-152-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI-133-2004 z późn. zm.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XVIII-153-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-154-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII-275-2004 z późn. zm.doc
- XLSZałącznik do Uchwały Rady Gminy XVIII-154-2004 .xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVII-155-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXIV-210-2001 z dnia 30 sierpnia 2001r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-156-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Stare Kolnie do Programu Odnowa Wsi.doc
- DOCUCHWAŁA NR XIX-157-2004 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia i zawarcie umowy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-158-2004-z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.doc
- DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2004 z dnia 30 listopada 2004r..doc
- DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2004 z dnia 30 listopada 2004r..doc
- DOCZałacznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2004-z dnia 30 listopada 2004r..doc
- DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2004- dnia 30 luistopada 2004r.l.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-159-2004- z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.doc
- DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX-159-2004-z dnia 30 listopada 2004r. .doc
- DOCZał.Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XX-159-2004 z dnia 30 listopada 2004.doc
- DOCZał do uchwały Rady Gminy Nr XX-159 -2004 -dane o nieruchomosci-DR.doc
- DOCzal DRZ do Uchwały Rady Gminy Nr XX-159-2004z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-160-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek lesny.doc
- DOCZał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX-160-2004 z dnia 30 listopada 2004r. .doc
- DOCzał. do Uchwały Rady Gminy Nr XX-160-2004 z dnia 30 listopada 2004r.DNL.doc
- DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XX-160-2004 z dnia 30 listopada 2004r. załącznik do DZL.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-161-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokośco podatków i opłat lokalnych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-162-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XX-163-2004 z dnia 30 listopada 2004r.w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-164-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany w uchwale ustalającej limit wydatków wieloletnich.doc
- XLSZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XX-164-2004 z dnia 30 listopada 2004r. .xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-166-2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-167-2004 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr III-27-2003.doc
- DOCUchwala Rady Gminy Nr XX-168-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryyf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpr. ścieków na rok 2005.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odpr. scieków na rok 2005.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-170-2004-z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r..xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI- 171-2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-172- 2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Kurznie do Programu Odnowa Wsi.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-173- 2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2005r..doc
- DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-173-2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-174- 2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-175-2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie o zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobrawie.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-176-2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-177-2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.doc
- XLSUchwała Rady Gminy Nr XXI-178-2004- z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.xls