Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 25 listopada 2021 roku

Skany:
PDFProjekt uchwały Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

PDFProjekt uchwały Nr XLI/289/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/291/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI-111-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFProjekt uchwały Nr XLI/292/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLI/293/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/293/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych im przysługujących
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych im przysługujących - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI-296-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI-296-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach - autopoprawka

Pliki w formie dostępnej:
PDFProjekt uchwały Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

PDFProjekt uchwały Nr XLI/289/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/291/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI-111-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFProjekt uchwały Nr XLI/292/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XLI/293/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/293/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych im przysługujących
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych im przysługujących - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XLI-296-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XLI-296-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach - autopoprawka